Parkstad Veendam geeft inwoners inspraak bij te (her)planten bomen

Stel: je hebt duizenden bomen te onderhouden en een aantal is ernstig ziek of gaat dood. Als ze niet te redden zijn, worden ze in de meeste gevallen gekapt. Komen er dan nieuwe bomen en zo ja; waar wordt dan voor gekozen? Parkstad Veendam geeft inwoners inspraak, vertelt woordvoerder Anna Kaufmann.

De gemeente Veendam heeft zeker 20.000 bomen te onderhouden, zoals in de Stationsstraat in Veendam.

De gemeente Veendam heeft zeker 20.000 bomen te onderhouden, zoals in de Stationsstraat in Veendam. Foto DvhN

Hoeveel bomen heeft Veendam eigenlijk te onderhouden?

„Meer dan 20.000 bomen staan er op gemeentegrond. Vooral langs wegen en paden en op sportparken en begraafplaatsen en in het recreatiepark Borgerswold. Het gaat om onder meer lindebomen, berken, platanen, eiken, beuken of sierkersen.”

De gemeente heeft de afgelopen jaren flink bezuinigd op groenonderhoud. Onder bewoners leeft het idee dat er soms wel heel snel gekapt wordt. Is er sprake van kaalslag?

„De bomen worden jaarlijks geïnspecteerd. Voor bomen die er slecht aan toe zijn, door storm ernstig zijn beschadigd of die overlast geven doordat wortels leidingen of het riool beschadigen, wordt een kapvergunning aangevraagd. In Veendam wordt jaarlijks ongeveer 1 procent van het totale geregistreerde bomenbestand gekapt. Dat zijn ongeveer tussen de 150 en de 200 bomen. Dit jaar worden er nog zeker 73 zieke en dode bomen omgezaagd.”

Dat zijn er best veel. Toch?

„Daartegenover staat dat er jaarlijks nieuwe bomen terug worden geplant. Daarbij streven we naar één op één terug planten. Op dezelfde plek en als dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld als er kabels en leidingen liggen, ergens anders.

Bij de boomkeuze is ook de locatie belangrijk; gaat het om een woonwijk, een park of staan bomen langs een weg? De ligging is van belang. Waar komt de wind vandaan en hoeveel zonuren heeft de locatie? Op basis daarvan wordt gekeken welke boomsoorten ergens goed passen. En natuurlijk moeten de bomen ook passen in het straatbeeld.”

Over dat straatbeeld gesproken. In de Briklaan gaan 20 zieke, beeldbepalende wilgen om. Wat gaat daar gebeuren?

„Vroeger werden vaak dezelfde soort bomen geplant. Dan loop je het gevaar dat als er een ziekte heerst van een specifieke boomsoort, de hele bomenrij gekapt moet worden. Dat doen we nu anders. We proberen meer biodiversiteit aan te brengen, door verschillende typen bomen te planten. En bewoners hebben inspraak.”

Hoe dan?

„In het geval van de Briklaan vragen we direct omwonenden of ze willen meedenken over de nieuwe aanplant in de straat. Bewoners zijn van tevoren geïnformeerd waarom de bomen gekapt moeten worden. Hierover hebben 26 huishoudens een brief ontvangen, met een invulformulier waarop ze een voorkeur kunnen aangeven. Vooraf er is door de gemeente gekeken welke type bomen het beste passen in de strook openbaar groen waar ze geplant worden.”

Loopt het een beetje?

„We hebben al zeven reacties binnen.”


Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu