Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen begint eind juni met openbare verhoren

Leden van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen fietsen door Westerwijtwerd tijdens een eerder bezoek aan het aardbevingsgebied, 14 juli 2021. Foto: ANP

De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen begint eind juni met de openbare verhoren. Voor het zover is brengt de commissie wederom een bezoek aan het aardbevingsgebied in Groningen.

De op 9 februari 2021 geïnstalleerde enquêtecommissie heeft in de maanden januari, februari en maart van dit jaar besloten voorgesprekken gevoerd met deskundigen en getuigen om extra informatie in te winnen en eerste bevindingen te toetsen.

Nu deze gesprekken zijn afgerond, richt de commissie zich op de openbare verhoren. Deze staan gepland van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli en tussen maandag 29 augustus en vrijdag 14 oktober.

Eind april: bezoek aan Groningen

In aanloop naar deze verhoren brengt de enquêtecommissie opnieuw – in juli deed ze dat ook al eens – een bezoek aan het aardbevingsgebied in Groningen, op maandag 25 april en dinsdag 26 april. De commissie spreekt dan met geestelijke zorgverleners in het aardbevingsgebied en bezoekt gasbedrijven.

Daarnaast geeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een toelichting op de versterkingsaanpak en hoe deze in de praktijk werkt.

Verder gaan leden van de enquêtecommissie individueel in gesprek met gedupeerden. Zij bezoeken bewoners die op persoonlijke titel contact hebben gezocht met de commissie om met hen te praten over de staat van hun woning en over de stand van zaken in de afhandeling van de schade.

Het doel van de enquête

Het doel van de enquête is waarheidsvinding en het verkrijgen van inzicht in de besluitvorming over de aardgaswinning, de schadeafhandeling en de versterking in Groningen.

De hoofdvragen van het onderzoek luiden:

  • Hoe is de besluitvorming over de aardgaswinning in Groningen, de schadeafhandeling en de versterking op cruciale momenten verlopen?
  • Welke effecten had dit, welke belangen en afwegingen speelden een rol en hoe is hierbij omgegaan met de belangen van de Groningers?

De openbare verhoren vinden zplaats in de Enquêtezaal van de Tweede Kamer in het gebouw Logement, aan het Plein. Begin 2023 biedt de enquêtecommissie haar onderzoeksrapport aan de Tweede Kamer aan.

Nieuws

menu