Partij voor de Dieren Groningen roept provincie op om ontheffing voor vangen van muskusratten in te trekken

Statenlid Ankie Voerman van de PvdD Foto: Provincie Groningen

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Groningen roept de provincie op om de ontheffing voor het vangen van muskusratten in te trekken. Volgens de partij lopen bevers en otters het risico gedood te worden.

Waterschap Hunze en Aa’s plaatst jaarlijks duizenden klemmen in natuurgebieden zoals de Onlanden, Drentsche Aa en Hunzedal. Juist in deze gebieden groeit de populatie bevers en otters, meldt de partij. Daarnaast stelt de Partij voor de Dieren dat de provincie bij het verlenen van de ontheffing niet genoeg rekening heeft gehouden met de gevaren voor andere dieren. „Het wachten is op bever- of otterslachtoffers in Groningen”, vertelt statenlid Ankie Voerman.

„Het waterschap plaatst willens en wetens klemmen die niet of onvoldoende beveiligd zijn. De Partij voor de Dieren is sowieso tegen het doden van muskusratten, maar als daarbij óók nog beschermde diersoorten worden gevangen, en dus de wet wordt overtreden, moet dat voor de provincie reden zijn om de ontheffing in te trekken”, voegt het statenlid toe.

Voldoende rekenschap

De Statenfractie wil onder andere van het College weten of het correct is dat het waterschap onbeveiligde of zelfs wettelijk niet toegestane klemmen gebruikt, en of de provincie daar van op de hoogte was. Ook vraagt zij of de provincie zich wel voldoende rekenschap geeft van de ontwikkelingen in de natuur, waardoor het doden van muskusratten niet meer te verantwoorden is.

Reactie waterschap Hunze en Aa’s

In een reactie laat waterschap Hunze en Aa’s weten dat zij klemmen gebruiken waarvan het gebruik is toegestaan. „We zetten alles in het werk om bijvangst tot een minimum te brengen”, vertelt strategisch communicatieadviseur Arjan Heugens. Afgelopen jaar hebben we 63.000 klemmen gezet en nog geen bever gevangen. Het zetten van klemmen is specialistisch werk en we hebben specialisten in huis die het werk op de juiste manier doen. Dat is onze zeer stellige overtuiging.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu