Partij voor de Dieren: NAM speelt met veiligheid omwonenden tankenpark Farmsum

Het tankenpark in Farmsum van de NAM waar de lekkage van aardgascondenstaat donderdag optrad. Foto Archief DvhN

De Partij voor de Dieren in de Groninger Staten wil dat de NAM vertrekt van het tankenpark bij Farsum. Dit naar aanleidng van het overstromen van een lekbak waardoor er zeer giftig en brandbaar aardgascondenstaat in het afwateringskanaal terecht kwam.

De ernstige verontreiniging deed zich voor op donderdag 4 oktober. De NAM ontkende in eerste instantie betrokkenheid bij de vervuiling, maar later werd duidelijk dat het aardgasbedrijf wel degelijk verantwoordelijk was voor de lekkage. De Partij voor de Dieren heeft over het incident en de verdere gang van zaken schriftelijke vragen gesteld aan het college van GS.

Geschokt en geschrokken

Nieuws

menu