Partij voor de Dieren en SP Groningen: 'Geen windmolens op zeedijk Eems-Dollard'

De Waddendijk bij Termunten. Rechts het natuurgebied van de polder Breebaart en links het water van de Eems Dollard. Foto: Peter Wassing

De Statenfracties van de Partij voor de Dieren en SP willen dat de provincie Groningen zich uitspreekt tegen het plaatsen van windturbines op de zeedijk langs de Eems-Dollard.

Waterschap Hunze en Aa’s zegt in haar coalitieakkoord dat ze mogelijk windmolens wil laten plaatsen op de zeedijk, om energieneutraal te kunnen werken. Het grootste deel van de zeedijk valt echter buiten het door de provincie aangewezen gebied voor windenergie, zeggen de Partij voor de Dieren en de SP. Het verbaast de partijen dan ook dat het waterschap dit toch als mogelijkheid presenteert.

Ze vragen om een debat met het College van Gedeputeerde Staten tijdens de eerstvolgende vergadering. De beschermde, kwetsbare natuur en het beschermde landschap zullen onvermijdelijk schade ondervinden van de molens, zeggen de partijen.

‘Dubieus en zeer onwenselijke gang van zaken’

Statenlid Ankie Voerman: ,,Het is prachtig dat het waterschap energieneutraal wil gaan opereren, maar niet ten koste van onvervangbare natuur. Er leven veel vogels en vleermuizen in het gebied. Er zijn voldoende alternatieven om aan groene energie te komen. Bovendien is het dubieus om windturbines te laten plaatsen door RWE, zonder zelf enige verantwoordelijkheid te willen nemen voor de maatschappelijke gevolgen. Er heeft geen overleg plaatsgevonden met natuurorganisaties, en nu wordt er al over een intentieovereenkomst gesproken. Een zeer onwenselijke gang van zaken.”

Deur op kier?

De SP wil weten hoe GS omgaat met vergunningaanvragen buiten de vastgestelde zoekgebieden. ,,Gaan zij deze sowieso afwijzen of zijn er van geval tot geval misschien toch mogelijkheden? Wat zijn dan de criteria of overwegingen? En betekent dit dat vervolgens overal de deur op een kier staat?”

Voerman: ,,Wij gaan er van uit dat het College niet met de wind mee gaat waaien en overweegt om toch te vergunnen. De belangen van het Natura 2000 gebied, het werelderfgoed en de unieke kenmerken van het Eems-Dollard gebied mogen niet verkwanseld worden. Duurzame energieopwekking die ten koste gaat van ecologische waarden is verre van duurzaam”.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu