Partij voor de Dieren en SP Groningen: 'Geen windmolens op zeedijk Eems-Dollard'

De Waddendijk bij Termunten. Rechts het natuurgebied van de polder Breebaart en links het water van de Eems Dollard. Foto: Peter Wassing

De Statenfracties van de Partij voor de Dieren en SP willen dat de provincie Groningen zich uitspreekt tegen het plaatsen van windturbines op de zeedijk langs de Eems-Dollard.

Waterschap Hunze en Aa’s zegt in haar coalitieakkoord dat ze mogelijk windmolens wil laten plaatsen op de zeedijk, om energieneutraal te kunnen werken. Het grootste deel van de zeedijk valt echter buiten het door de provincie aangewezen gebied voor windenergie, zeggen de Partij voor de Dieren en de SP. Het verbaast de partijen dan ook dat het waterschap dit toch als mogelijkheid presenteert.