Partij voor de Dieren wil bomen redden

De Partij voor de Dieren (PvdD) werpt zich in Groningen ook op als de partij voor de bomen. Fractievoorzitter Gerjan Kelder wil voorkomen dat dertig bomen moeten wijken voor de aanleg van een P+R voorziening aan het Reitdiep.

Naast de bomen aan het Reitdiep dreigen ook 52 bomen en 2700 vierkante meter groen in Paddepoel-Zuid voor de bijl te gaan.