Partij voor de Dieren wil verbod op plakstrips tegen eikenprocessierups: 'Bedreiging voor volksgezondheid, milieu en natuurschoon'

Voor deze vleermuis kwam hulp te laat. Foto: eigen foto

De Partij voor de Dieren in de gemeente Groningen wil dat er een verbod komt op het gebruik van plakstrips tegen de eikenprocessierups. De fractie reageert op publicaties van Dagblad van het Noorden waaruit blijkt dat dieren als vogels en vleermuizen een langzamde door sterven door de strips.

De partij vraagt aan het college van Burgemeester en Wethouders of ze bereid is om het gebruik van de strips te verbieden. Volgens de partij is het middel ook slecht voor de volksgezondheid, omdat de rupsen er juist extra veel brandharen door afschieten.