Partij voor het Noorden: 'Het Noorden heeft een te zwakke lobby en haalt veel te weinig geld binnen'

Een ICE 4 trein van fabrikant die veel te zien is op het spoor in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Foto: Siemens

Het Noorden haalt als de nood echt aan de man komt veel te weinig geld uit onderhandelingen met het rijk. Volgens de Partij voor het Noorden is de lobby te zwak.

,,We missen vooral vechtlust en halen te weinig binnen’’, zegt PvhN-Statenlid Leendert van der Laan. Tijdens een debat in Provinciale Staten over de landelijke mobiliteitsagenda, zette hij de zaak op scherp.

‘Mes dwars in de bek hebben’

Zo staat de Lelylijn op geen enkele landelijke planning van betekenis. Door het financiële debacle met Ring Zuid zijn de verdubbeling N33 en de Wunderline voorlopig afgeserveerd. Van der Laan: ,,Dat laatste lees ik dan in een brief van de minister aan de Tweede Kamer, waarin elke urgentie om dat probleem op te lossen, ontbreekt. Dan denk je: we moeten het mes dwars in de bek hebben.’’ De getergde toon van de PvhN viel slecht bij D66’er Peter Gerrits. ,,Waar bent u opuit? Een pagina in de krant?’’ Gerrits vindt de kritiek zwaar overdreven en herkent zich er niet in.

De PvhN vindt dat Provinciale Staten meer betrokken moeten zijn bij de lobbystrategie. ,,Het gasdossier heeft voldoende aangetoond dat het rijk niet het beste met ons voor heeft.’’ De PvdA zegt de discussie ‘minder zuur’ te willen insteken. ,,Als we toch iets voor elkaar willen krijgen, zou ik graag weten of we een Groningse agenda naar ‘Den Haag’ kunnen brengen richting kabinetsformatie. Werkt het college aan pleidooien?’’, aldus PvdA’er Pascal Roemers.

Ria Horenga (CDA) draait er niet omheen. Ook het CDA is vaak teleurgesteld. De drie noordelijke provincies trekken niet altijd samen goed op. ,,Hoe krijgen we de kikkers in de kruiwagen? Als vele mensen dezelfde kant op lopen ontstaat er vanzelf een weg. We moeten de urgentie vaststellen en los van politieke smaak de krachten bundelen.’’

‘Moeilijk om een vuist te maken’

Gedeputeerde Fleur Gräper noemt dat ingewikkeld. ,,Noord-Nederland is een heel groot gebied. Belangen van Emmen en Harlingen liggen anders. De lobbykracht van Brabant wordt vaak genoemd, maar dat is één provincie en een kleiner gebied. De discussie over de Lelylijn wordt in Drenthe anders gevoerd dan in Friesland. Dan is het moeilijk om een vuist te maken. Het is een kwestie van gunnen en eerlijk zeggen dat het af en toe heel ingewikkeld is. We werken aan een plan dat we indienen bij kabinetsformatie.’’

Nieuws

menu