Partij voor het Noorden: Verontwaardiging over keuze Shell als waterstofleverancier voor nieuwe bussen

Begin februari 2017 werden de eerste twee waterstofbussen bij QBuzz gepresenteerd. Foto: Archief DvhN

Waarom gaat uitgerekend Shell de waterstof leveren voor de nieuwe bussen van Qbuzz? De Partij voor het Noorden (PvhN) stelt hierover vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

Nieuws

menu