Partij voor het Noorden maakt zich zorgen over voortbestaan dorps- en buurthuizen in provincie Groningen

Het dorpshuis van Leermens. Foto: DVHN

De fractie van de Partij voor het Noorden in de Provinciale Staten van Groningen maakt zich zorgen over het voortbestaan van de dorps- en buurthuizen in de provincie Groningen.

Dit naar aanleiding van de uitkomsten van een enquête van de vereniging Groninger Dorpen. Hieruit blijkt dat bijna de helft van de dorps- en buurthuizen in de provincie Groningen een financieel tekort vreest door de gedwongen sluiting tijdens de coronacrisis.

Dorps- en wijkcentra onmisbaar voor de leefbaarheid

De Partij voor het Noorden stelt dat dorps- en wijkcentra onmisbaar zijn voor de leefbaarheid in dorpen en wijken. ‘In veel kleine dorpen is het dorpshuis zelfs nog de enige openbare plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten na het verdwijnen van andere voorzieningen’, stelt zij in een persbericht.

Reden voor de Statenfractie het college van Gedeputeerde Staten schriftelijke vragen te stellen over dit onderwerp. Ze wil van Gedeputeerde Staten weten of zij zich bewust zijn van de nijpende financiële positie van dorps- en wijkcentra en of ze mogelijkheden heeft deze centra financieel te ondersteunen, bijvoorbeeld met gelden uit het Nationaal Programma Groningen of het uitvoeringsprogramma Leefbaarheid provincie Groningen .

‘Met alles wat de provincie op dit gebied opbouwend bezig is, is het niet goed om aan de achterkant zaken te laten afbreken’, meent de Statenfractie van de Partij voor het Noorden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu