Partij voor het Noorden stelt vragen over lekkende ‘smeerpijp’ van Nedmag

De statenfractie van de Partij voor het Noorden vraagt Gedeputeerde Staten om de gang van zaken rondom de afvalwaterleiding van Nedmag grondig tegen het licht te houden.

De Partij voor het Noorden (PvhN) schrijft in een brief aan het college van GS dat het opnieuw heeft geconstateerd dat de smeerpijp van Nedmag tussen Veendam en Scheemda lekt en stelt daarover kritische vragen aan Gedeputeerde Staten.

Controle afvalwaterleiding door onafhankelijk bureau

Namens de statenfractie eist Bé Zwiers dat de staat van onderhoud van de gehele Veenkoloniale afvalwaterleiding van Nedmag door een onafhankelijk bureau wordt gecontroleerd.

,,Ook moet worden onderzocht welke invloed het geloosde pekelwater heeft op het milieu in de Dollard. De Partij voor het Noorden wil een onderzoek naar de mogelijkheden van een verbod van de lozingen van pekelwater in de Dollard, als blijkt dat er sprake is van vervuiling van het oppervlaktewater van de Dollard. In hoeverre heeft Nedmag een alternatief om het water op eigen terrein (beter) te zuiveren, waardoor lozen op de Dollard niet nodig is?’’

Welke rol speelt de Omgevingdienst Groningen?

De PvhN wil weten of en wanneer GS op de hoogte is gebracht van een mogelijk lek in de smeerpijp tussen Veendam en Scheemda. ,,En welke rol speelt de Omgevingsdienst Groningen zowel in de communicatie van de geconstateerde lekken als in het preventief controleren van de afvalwaterleiding van zoutwinningsbedrijf Nedmag?’’

Metingen op de plaats waar afvalwater wordt geloosd

Zwiers schrijft dat er miljoenen euro’s worden geïnvesteerd in het leefbaarder maken van de Dollard. De PvhN vraagt of GS van zins is om de samenstelling te onderzoeken van het afvalwater dat Nedmag in de Dollard loost en of dat afvalwater negatieve effecten op het milieu heeft. ,,Ook zouden metingen moeten worden verricht op de plaats waar het afvalwater in de Dollard terechtkomt.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu