Pas verhuisde stadsnomaden in Groningen met harde hand verjaagd, versleepte wagens lopen op Gideonterrein schade op

De gemeente Groningen heeft zondagmiddag met harde hand een groep stadsnomaden verjaagd van het braakliggende Simmerenterrein aan de Ulgersmaweg. Ze waren daar ‘s ochtends naartoe verhuisd.

Foto: Patrick Wind

Foto: Patrick Wind

Bij de ontruiming rond 15 uur zijn volgens de politie dertien arrestaties verricht. Volgens adviseur Liz Main van de groep zijn zestien mensen opgepakt omdat ze niet wilden vertrekken. Sommigen zouden met onnodig geweld in de boeien zijn geslagen. Ze zaten gisteravond rond acht uur nog vast. De helft van de groep is zondagavond in vrijheid gesteld nadat ze hun legitimatiebewijs konden tonen. De andere acht wilden dat niet of konden dat niet. Hun ID lag nog in de afgesleepte woonwagens.

De stadsnomaden zaten vast in het cellencomplex aan de Hooghoudtstraat. Een groep sympathisanten heeft daar zondagavond nog een lawaaidemonstratie gehouden.

De groep verhuisde vorig voorjaar van de vloeivelden bij de suikerfabriek in Hoogkerk (omdat de gemeente daar een nieuwe woonwijk gaat bouwen) naar een locatie achter een van de kringloopwinkels aan de Ulgersmaweg. Daar moesten ze van de gemeente, ook eigenaar van dat terrein, af. Ze besloten honderd meter te verhuizen.

Verslepen

Kort na aankomst op het Simmerenterrein onder de busbaanbrug greep de politie in. Tot twintig jaar terug zat hier het sloopbedrijf Simmeren gevestigd. Het bedrijf heeft met de locatie en met de ontruiming niets van doen. Na overleg met de gemeente werd besloten de krakers meteen te verwijderen (dat kan bij een kraakactie op heterdaad) en hun wagens te verslepen naar het eind van de Gideonweg.

Die locatie is aangewezen als woonplek voor stadsnomaden. Daar wordt al heel lang over gesproken maar ze willen daar niet naar toe. Ook andere groepen stadsnomaden hebben aangegeven dat ze de Gideonweg tussen de vuilstortplaatsen, op een hogedruk gasleiding en onder een hoogspanningskabel niet zien zitten.

Een groep stadsnomaden die van de vloeivelden verhuisde naar een slibdepot langs het Eemskanaal, kondigde onlangs nog aan waarschijnlijk ook naar de Ulgersmaweg aan het Van Starkenborghkanaal te verhuizen. Deze groep was echter niet bij de verplaatsing van gisteren betrokken, zegt Main. ,,Het ging alleen om de oorspronkelijke groep-Ulgersmaweg (achter de Fair Back kringloop) en vrienden die hielpen met de verhuizing.’’

Wagenpark

Bergingsbedrijf Poort kwam met vijf bergingswagens in actie en was urenlang bezig om de vijf woonwagens met bijbehorende trekkers, opslagwagens, bussen, de gezamenlijke rijdende woonkamer en een mobiele keuken weg te halen. Volgens Main zijn de rollende huizen, met alle hebben en houden van de bewoners - inclusief persoonlijke spullen - op een parkeerplaats bij de Gideonweg neergezet. Het afsleepbedrijf zette raamluiken niet vast bij het transport.

 

,,Later op de avond hebben ze geprobeerd om de wagens de bult op te slepen. Daarbij zijn woonwagens weggegleden en tegen bomen gebotst. Aan de buitenkant is veel schade waarneembaar. We proberen de gemeente de hele avond al zo ver te krijgen dat ze eerst op de parkeerplaats mogen blijven staan. Met bewaking, want deuren en ramen zijn bij de actie vernield. Remmen doen het mogelijk niet meer. Helaas weigert de gemeente contact’’, aldus Main.

Ze zegt dat betrokkenen stomverbaasd zijn. ,,De mensen hebben allemaal een baan of werken als zelfstandige. Ze willen heus wel een vergoeding betalen en werken altijd mee. Ze hebben met de gemeente gepraat, meegedacht en voorstellen ingediend. Zijn keurig vertrokken toen er een dwangsom werd opgelegd en nu is het weer niet goed. Wat wil de gemeente nou? De discussie gaat niet over wat niet mag, maar wat er in Groningen nog wel mag.’’

Heterdaadje

Woordvoerder Hans Coenraads van de gemeente zegt dat de ontruiming formeel op initiatief van het OM heeft plaatsgevonden en dat de gemeente daar als grondeigenaar buiten staat. ,,Het gaat om een kraakactie op heterdaad. Die tolereren wij niet. We brengen de spullen wel voor de bewoners naar een alternatieve plek aan de Gideonweg.’’

Voor de ontruiming kwam een grote groep agenten op de been. Het tijdstip was in meerdere opzichten opmerkelijk: grootschalige ontruimingen zijn er zelden op een zondag tegen de avond en B en W van Groningen hebben pas nog beloofd dat ze deze maand met locaties komen voor een aantal kermisexploitanten van het Kermisexploitantenterrein in Helpman, de stadsnomaden in Betonbos én krakers van gemeentegronden. Daarbij zou de laatste groep als laatste aan bod komen.

In antwoord op raadsvragen van Student en Stad en de Partij voor de Dieren schreef het college in december dat een verhuizing naar het Simmerenterrein niet mogelijk was vanwege de vervuiling en verwachte weerstand uit de buurt.

Volgens Guus Vries van de bedrijvenvereniging is het door de actie ten enenmale duidelijk geworden dat er snel wat moet gebeuren met het Simmerenterrein. ,,Er zijn ideeën genoeg, dus laat de gemeente nu doorpakken. Het terrein ligt er ondanks ‘1001’ voorstellen vanuit de buurt (oa horeca, P+R, asielzoekerscentrum, rijschool met instructiebaan, kabelbaan, brandweerkazerne, red) nog steeds even troosteloos bij als vlak na het vertrek van Simmeren Schroot. Dat kan niet. Het moet zo snel mogelijk een aantrekkelijke plek worden.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu