Vrijwilligers meten helderheid van water in Paterswoldsemeer om blauwalg te bestrijden, maar dat helpt dit jaar niet meteen

Tenminste twintig vrijwilligers meten sinds kort op gezette tijden en vaste plekken de helderheid van het Paterswoldsemeer. Met die kennis probeert Noorderzijlvest de blauwalg beter te beheersen.

Blauwalg ligt altijd op de loer in het Paterswoldsemeer. Zo erg als begin juni vorig jaar is het nog niet, maar de eerste velden zijn ook dit jaar weer gesignaleerd.

Blauwalg ligt altijd op de loer in het Paterswoldsemeer. Zo erg als begin juni vorig jaar is het nog niet, maar de eerste velden zijn ook dit jaar weer gesignaleerd. Foto: archief DvhN

Om mensen voor blauwalg te waarschuwen, beschikt Noorderzijlvest over een nieuw meetsysteem bij het zwemstrand aan de Meerweg (de Lijte). Deze WISP meet de lichtinval en -reflectie en de totale hoeveelheid lichtinval op het water. Daarmee wordt de kleur bepaald en uitgerekend welke concentraties blauwalgpigment zich in het water bevinden. Daardoor kan het waterschap sneller waarschuwen voor blauwalg én de waarschuwingen sneller intrekken als het gevaar is geweken.

Nieuws

menu