Pech voor natuurgebied Hoeksmeer: door technische mankementen is de grond veel te droog

Boswachter Jacob de Bruin inspecteert de camera bij de verlaten boerderij in natuurgebied Hoeksmeer. Foto: DvhN

Het normaal gesproken drassige natuurgebied Hoeksmeer, tussen Garrelsweer en het Eemskanaal, is droog. Te droog. Natuurmonumenten vreest dat de grutto’s, die van natte voeten houden, er daarom niet willen broeden.

Pech voor natuurgebied Hoeksmeer bij Loppersum. De windmolen en de inlaatconstructie van het Waterschap gingen kapot, net op het moment dat ze het meest nodig zijn. Het normaal gesproken drassige natuurgebied is daardoor veel te droog.

Drogere omstandigheden

„We proberen met plasdraspompen en trekkerpompen water in het gebied te krijgen. Maar we moeten het dit jaar doen met drogere omstandigheden vergeleken met voorgaande jaren”, zegt boswachter Jacob de Bruin.

De inlaatconstructie, een bouwwerk met een pomp, is inmiddels gerepareerd. Dat helpt al een beetje. Natuurmonumenten hoopt dat ook de mankementen aan de molen snel kunnen worden verholpen, maar waarschijnlijk laat dat te lang op zich wachten.

„We telden wel meer grutto’s op de slaapplaats dan anders, normaal tellen we zo’n 150 en nu ruim 250. Of die ook in de omgeving van Hoeksmeer gaan broeden, zullen we de komende weken zien.”

Zorgen om weidevogelgebied

Hoeksmeer is een klein natuurgebied van ongeveer 100 hectare. Vorig jaar waren er ook zorgen om het aantal broedparen. Niet vanwege de droogte, maar vanwege een verloederde boerderij die in het natuurgebied staat. De boerderij is een ideale schuilplaats voor roofdieren als steenmarters en vossen, die graag een weidevogel lusten. Uiteindelijk bleken de zorgen voor niets. Het gebied zat zo vol muizen dat de roofdieren daar genoeg aan hadden, en de weidevogels met rust lieten. Tegen de verwachting in zijn er in 2019 toch veel jonge grutto’s in natuurgebied Hoeksmeer geboren.

„Er lijken nu nog steeds veel muizen in het gebied te zitten en we hopen dat dat nog even zo blijft. Dan vullen de predatoren hun buikjes vooral met muizen en niet met kuikens.”

Verbeteringen

Na dit broedseizoen neemt Natuurmonumenten maatregelen. Zo wordt er een duurzaam broedeiland gemaakt, wordt de waterhuishouding verbeterd, greppels hersteld en de graslanden kruidenrijker gemaakt.

Dat vinden weidevogels prettig omdat kruidenrijk grasland bescherming biedt en insecten trekt. „Wat de boerderij betreft hebben we contact met de eigenaar en we zijn samen op zoek naar een oplossing.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu