Pekelder slimmeriken willen wat terugdoen voor hun geboorteplaats

Staand (vlnr) : André Heeres, Willem Jonker, Willem Foorthuis en Jakob Zwinderman. Zittend: Aard Groen (l) en Erik Heeres (r). Foto: Jan Willem van Vliet

Ze kennen elkaar van vroeger; van school, het zwembad of de schaakclub. Toen Jakob Zwinderman als voorman van de Stichting Bedrijvigheid Pekela steun zocht voor zijn initiatieven om de regionale economie te versterken, kreeg hij de Pekelder hoogleraren en lectoren geleidelijk om de tafel om hem daarbij te helpen.

Het resultaat is er nu. In het voorjaar opent in Veendam de Innovatiehub Oost-Groningen. De wetenschappers hebben Avebe, Nedmag (beide in Veendam) en HempFlax (Pekela) enthousiast gemaakt om aan het project mee te doen. Zwinderman wordt de kwartiermaker van het innovatiecentrum.

,,Wat ons bindt, zijn Pekel en innovatie”, zegt Willem Jonker, de woordvoerder van de club. Want de wetenschappers zijn op hun vakgebied allemaal vernieuwers. Jonker is deeltijd-hoogleraar data & security aan de Universiteit Twente en leidt de Europese aanjager van de digitale sector EIT Digital. Hij was in een leidinggevende functie bij Philips ook nauw betrokken bij de High Tech Campus in Eindhoven.

Brein

Hoogleraar ondernemerschap Aard Groen is het brein achter de zogeheten VentureLabs in Groningen en Twente, waarin ondernemers worden getraind om met hun bedrijf een geslaagde start en doorgroei te bewerkstelligen.

Lector Willem Foorthuis is expert op het gebied van coöperatief ondernemen als manier om een regio tot bloei te brengen en fungeert als aanjager van de Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen.

De broers André (lector en projectleider bij het Groningse biotechbedrijf Syncom) en Erik (hoogleraar) Heeres gelden met hun kennis van groene chemie als gangmakers van de biobased economy.

Verkenning

Hun verkenning van de innovatiemogelijkheden van aardappelen, hennep en magnesiumzout in één hub overtuigde de drie bedrijven. Jonker: ,,Met die mix van grondstoffen wordt nergens anders ter wereld gewerkt. Daardoor maak je kans op unieke projecten. Dat is wat je nodig hebt voor succes.” Hij wil niet meer kwijt over de beoogde producten dan dat ze met gezondheid en duurzaamheid hebben te maken.

De hoogleraar: ,,Later zullen we daar concreter dingen over zeggen. Dat doen we nu nog niet omdat die informatie concurrentiegevoelig kan zijn. Waar het in de kern om gaat: bij de drie bedrijven zie je nu veel bulk. We willen door nieuwe toepassingen die grondstoffen meer waarde gaan geven. Die moeten we niet ergens anders naartoe brengen om er iets van te laten maken. Dat moet in de regio gebeuren. Dan krijg je een verscheidenheid aan bedrijven. Dat maakt het gebied sterker.”

Gezonde arbeidsmarkt

Het draagt ook bij aan een gezonde arbeidsmarkt, betoogt hij. ,, Mensen kunnen op alle niveaus binnen het gebied makkelijker een keer van baan veranderen in plaats van altijd bij hetzelfde bedrijf te blijven. Dat maakt hen ook weerbaarder, bijvoorbeeld als ze een keer met een sanering te maken krijgen.”

De deelnemende bedrijven zien de hub ook als een nieuw element van hun personeelsbeleid, zegt Jonker. ,,De studenten kunnen veel opsteken van de werknemers. Andersom brengt die jonge generatie weer nieuwe ideeën en dynamiek binnen de bedrijven. De werknemers verbreden hun geest en kunnen nieuwe netwerken ontwikkelen.”

Visie

Nadat de hoogleraar - geboren in Oostwold, opgegroeid in Pekela en woonachtig in Groningen - november 2017 in Dagblad van het Noorden zijn toekomstvisie op de Oost-Groningse economie had ontvouwd, volgde begin dit jaar het eerste rondetafelgesprek. Na een kleine reeks vervolgsessies bereikten de initiatiefnemers en de bedrijven overeenstemming over de Innovatiehub Oost-Groningen.

Jonker: ,,De bedrijven en de wetenschappers hebben allemaal veel kennis. Als die op de plank blijft liggen, gebeurt er niks mee. Hier kunnen we er mooie dingen mee doen.”

Met de opzet van de hub, vertelt hij, heeft hij er een hobby bij. Jonker: ,,Toen ik Erik en André belde of zij mee wilden doen, zeiden zij iets dat ik ook zo voel. Wij hebben geluk gehad. We groeiden op in een tijd met goede studiefinanciering, de mentaliteit van kop der veur, de wil om je te ontwikkelen. De omstandigheden, tijdgeest en middelen waren ernaar dat ook jongeren uit een dorpsmilieu naar de universiteit konden gaan. Daar hebben wij enorm van geprofiteerd. En nu kunnen we iets terugdoen.''

Nieuws

menu