Pendel-alternatief CDA voor OV in Stad

CDA wil pendeldienst in binnenstad

Het CDA wil dat Groningen vanaf het busknooppunt UMCG Noord (Bloemsingel) met gewone bussen een pendeldienst door de binnenstad begint als de huidige bushaltes verdwijnen.

Het CDA wil dat Groningen vanaf het busknooppunt UMCG Noord (Bloemsingel) met gewone bussen een pendeldienst door de binnenstad begint als de huidige bushaltes verdwijnen.

Toekomstplan

CDA-raadslid Herman Ubbens introduceerde het idee woensdag tijdens een gezamenlijke vergadering van drie raadscommissies over het toekomstplan Bestemming Binnenstad. Daarmee wil het college van B en W het centrum de komende jaren op allerlei manieren versterken.

De discussie spitst zich toe op het verdwijnen van de busroutes over de Grote Markt en de Munnekeholm. Dat is niet het doel van het plan, maar het gevolg: de busbanen worden het domein van wandelaars en (in tweede instantie) fietsers.

Alternatief

De SP ging het CDA voor met een alternatief: de huidige Munnekeholm-route handhaven en een nieuwe route van de Ebbingestraat naar de Sint Jansstraat. Met de huidige buslijnen, maar in één richting en minder vaak. Volgens SP-woordvoerder Wim Koks staan de 7000 dagelijkse gebruikers van de halte Grote Markt dan niet meer in de kou.

,,Al die ruimte voor zo weinig bussen is het slechtste wat je kunt doen'', reageerde Benni Leemhuis (GroenLinks). Hij verweet de SP dat die het tramplan torpedeerde en nu een grote broek aantrekt over openbaar vervoer op de Grote Markt. Andersom vond Koks het gek GroenLinks zich zo inspande voor de tram en nu openbaarvervoergebruikers op de Grote Markt ‘in de steek laat'.

Niet beoordelen

Amrut Sijbolts (Stadspartij) wil dat de Grote Markt voor openbaar vervoer bereikbaar blijft. Net als de SP wil hij het binnenstadsplan niet beoordelen zolang onduidelijk is hoe het beloofde OV-alternatief eruitziet en wie daarmee mag reizen.

Volgens wethouder Joost van Keulen (VVD) mogen OV-gebruikers meepraten. Hij schat dat 70 mensen ander vervoer nodig hebben en noemde de CDA-suggestie zeer de moeite waard. Op de Bloemsingel komen vier Q-link buslijnen bij elkaar. Die bussen rijden nu allemaal over de Grote Markt.

Vertrouwen

Tijdens de raadsvergadering op 24 februari moet blijken hoe groot het vertrouwen in het plan is. Behalve over de bussen bestaan er zorgen over fietsroutes. Er komt een nieuwe (Ebbingestraat-Gelkingestraat) en de Diepenring wordt een alternatief voor fietsers als het in de stad druk is is. Volgens het plan kan dat wel op een fietsstrook van 1,5 meter naast de busbaan annex parkeerroute.

 

Nieuws

Meest gelezen

menu