Personeel failliete MartiniZorg in Groningen laat kwetsbare mensen niet in de steek en werkt door. Onderste steen ondergang en uiteindelijk faillissement moet snel boven komen

De ondergang van MartiniZorg die leidde tot een faillissement moet tot op de bodem worden uitgezocht. Zorg en respect is er voor het personeel dat voorlopig doorwerkt en de kwetsbare bewoners niet in de steek laat.

De hoofdlocatie van MartiniZorg in verzorgingshuis Oosterparkheem in Groningen.

De hoofdlocatie van MartiniZorg in verzorgingshuis Oosterparkheem in Groningen.

De raadsfracties van SP, GroenLinks en de PvdA eisen woensdag opheldering van het gemeentebestuur. De partijen maken zich grote zorgen over de gevolgen van het faillissement voor enkele tientallen 55-plussers met een verstandelijke en/ of psychische beperking. Ze wonen op locaties in Hoogkerk en Groningen of krijgen thuis extra zorg.

Nieuws

menu