Peter den Oudsten is de nieuwe voorzitter Raad van Toezicht opvangorganisaties Zienn en Het Kopland

Foto: Zienn en Het Kopland

Oud-burgemeester Peter den Oudsten van Groningen en Meppel wordt per 1 januari 2020 de voorzitter van Zienn en Het Kopland. Deze organisaties bieden ondersteuning voor dak- en thuislozen en vrouwen die een huiselijk geweldsituatie ontvluchten.

Zienn en Het Kopland hebben locaties in Drenthe, Groningen en Friesland. Den Oudsten werkte in alle drie de provincies: als wethouder in Leeuwarden en als burgemeester in Meppel en Groningen. Hij neemt het voorzitterschap over van Siem Jansen, die na de maximale termijn van 8 jaar aftreedt.

De Raad van Toezicht heeft als taak om toezicht te houden op de bestuurlijke, financiële en inhoudelijke gang van zaken binnen Zienn en Het Kopland.

Nieuws

Meest gelezen

menu