Piekverkoop gasketels, maar warmtepompen winnen terrein

Er worden nog altijd veel gasketels geïnstalleerd, omdat veel huizen nog niet goed genoeg geïsoleerd zijn voor een elektrische warmtepomp. Foto: Shutterstock

Nieuwe woningen worden bijna uitsluitend gasloos gebouwd, maar toch piekt de verkoop van hr-ketels in Nederland. In 2019 zijn er 450.000 ketels verkocht, bijna 5 procent meer dan het jaar ervoor. De verkoop van warmtepompen groeit echter sneller.

Dat blijkt uit de derde  Gasmonitor 2020 , een jaarlijks onderzoek naar de aanschaf van warmtetechnieken, uitgevoerd door Natuur & Milieu. Er is gekeken naar hr-ketels, warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels, pelletkachels of combinaties daarvan.

Ook warmtenetten zijn in het onderzoek opgenomen. Het aantal aansluitingen op een (duurzaam) warmtenet steeg met 3,5 procent naar ruim 400.000.

Energieneutraal

Nederland telt 8 miljoen huizen en volgens het Klimaatakkoord moet de woningvoorraad in 2050 energieneutraal zijn. Al over tien jaar moeten de eerste 1,5 miljoen huizen van het aardgas zijn afgekoppeld. ,,De cijfers laten zien dat het niet vanzelf goed komt met de overstap naar aardgasvrij wonen. Wie nu een hr-ketel aanschaft, heeft de komende 15 jaar nog aardgas nodig. De hr-ketel blijft de warmtemarkt domineren, alternatieve technieken winnen slechts mondjesmaat terrein”, aldus Rob van Tilburg, directeur Programma’s van Natuur & Milieu.

In de nieuwbouw worden steeds minder woningen op aardgas aangesloten, sinds er geen aansluitplicht meer geldt. Dat komt er in de praktijk vaak op neer dat nieuwe huizen niet meer op het gasnet aangesloten mogen worden. Begin 2020 was 83 procent van de nieuwbouwwoningen aardgasvrij.

Warmtepomp grootste stijger

Van alle verwarmingstechnieken is de warmtepomp relatief de grootste stijger. In 2019 zijn 45.000 warmtepompen voor verwarming verkocht, een groei van 25 procent ten opzichte van 2018. Bestaande huizen moeten eerst goed worden geïsoleerd om een warmtepomp rendabel te maken, maar ze verbruiken over het algemeen veel minder energie dan hr-ketels en ze werken op stroom. In combinatie met zonnepanelen of andere groene stroom stoot een huis met een warmtepomp dus geen CO2 uit. 

Een deel van de hr-ketels wordt geïnstalleerd in combinatie met een warmtepomp, een zogenoemde hybride installatie. Hoe groot dit aandeel hybride installaties is, is niet bekend. Natuur & Milieu pleit ervoor dat deze cijfers wel beschikbaar komen.

Ook Henk Sijbring van de verwarmingsbranche denkt dat de impact van hybride ketels niet moet worden onderschat. ,,Een hr-ketel met warmtepomp kan wel 80 procent minder gas verbruiken dan een normale hr-ketel. Onze ambitie is om in 2023 al 100.000 hybride installaties te verkopen, een kwart van alle hr-ketels. Op termijn zou het misschien een goede oplossing zijn, want dan kunnen we overschakelen van aardgas naar groen gas, zoals biogas of waterstof.”

Voor de verwarming is gas nog steeds de ‘marktleider’, maar in de keuken verliest gas het van elektriciteit. Sinds 2016 is de elektrische inbouwkookplaat meer in trek dan de ouderwetse gaskookplaat. Afgelopen jaar kocht maar liefst 82 procent van de mensen een elektrische kookplaat.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Duurzaamheid
menu