Pieter woont in een paradijs in De Poffert, maar het waterschap wil een kade door zijn tuin bouwen

Pieter Wijma zit in zak en as. Hij woont op een idyllische scheepswerf in De Poffert. Maar nu wil het waterschap een kade door zijn tuin bouwen. De kade moet bedrijventerrein Westpoort beschermen tegen het water van het Hoendiep.

Waterschap Noorderzijlvest stelt in een reactie dat het zich maximaal heeft ingespannen voor een ‘passende oplossing’. ,,Het feit dat er intussen ruim 30 maanden zijn verstreken met gesprekken, brieven, nieuw overleg én uiteindelijk mediation’’ onderstreept volgens een woordvoerder dat het schap bereid was er in onderling overleg uit te komen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu