Plan moet basisschool Ent redden

FOTO ARCHIEF DVHN

Ouders met kinderen op openbare basisschool De Ent in Hellum (58 leerlingen) hebben een plan gemaakt om de met sluiting bedreigde school te behouden.

Ouders met kinderen op openbare basisschool De Ent in Hellum (58 leerlingen) hebben een plan gemaakt om de met sluiting bedreigde school te behouden.

Alternatief voor grotere scholen

Geruchten over het sluiten van de school, nadat soortgelijke scholen in Slochteren (Overschild, Tjuchem en Lageland) hetzelfde overkwam, zorgden dat sommige ouders in 2015 op voorhand de kinderen van school haalden. De oudergroep wil met De Ent een alternatief bieden voor grotere scholen en de school op termijn laten groeien.

Vorig jaar zorgde de discussienota van de stichting Openbaar Onderwijs Slochteren (OPOS), waarin nadrukkelijk werd gesproken over het sluiten van De Ent, voor een aanzienlijke plotselinge uitstroom van leerlingen. Discussies over de onderwijskwaliteit en een slechte beoordeling door de onderwijsinspectie, deden het imago van de school in Hellum ook geen goed.

Passend onderwijs in kleine setting

In de discussienota geeft OPOS aan voor Slochteren vier grotere scholen met minimaal 200 leerlingen te willen en één kleinere school met nog steeds 100 leerlingen. 'De geschiedenis in Hellum leert ons dat een basisschool met 60 leerlingen in het algemeen naar tevredenheid functioneert. Het leerlingenaantal bleef tientallen jaren gelijk', staat in de nota.

Ouders hebben een onderwijsplan opgesteld dat ‘passend onderwijs kan garanderen in de naar verhouding kleine setting van De Ent'. Dat plan is deze week aangeboden aan de directie van OPOS. ,,Wij gaan er vanuit dat alle positieve bijdragen van de mensen in Hellum ertoe bijdragen dat OPOS het beleid herziet en De Ent kan blijven'', aldus de ouders.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu