Plan voor herbouw cafeteria aan Diepswal in Leek; buurt ziet het zitten

De broers Jop (links) en Tom Overgaauw die plannen hebben voor herbouw van de cafetaria aan de Diepswal in Leek. Foto: Koos Bijlsma

De broers Jop (28) en Tom Overgaauw (25) uit Tolbert hebben een nieuwbouwplan ontwikkeld voor de plek van het voormalige café Blues Train (later Perron 16) aan de Diepswal 16 in Leek.

Zo’n tien jaar is de locatie in handen van de familie Overgaauw die in Tolbert het bedrijf De Kippenboer runt. Sinds drie jaar lang staat dit pand leeg en slaat de verpaupering snel toe. In het pand zijn vernielingen aangericht en ramen zijn ingegooid. De broers zijn al langer naarstig op zoek naar een nieuwe bestemming.

Daarvoor hebben zij de medewerking van de gemeente nodig. Dat schiet tot nu toe niet op. ,,Wel drie à vier keer schakelden wij een architect in om een nieuwbouwplan voor dit gebied van een slordige 2000 vierkante meter te ontwikkelen. Tot nu toe krijgen we helaas de handen niet op elkaar bij de gemeente.’’

Minder appartementen maar toch geen toestemming

Aan de voormalige gemeente Leek presenteerden de broers een plan voor de bouw van tien woonappartementen op deze plek. ,,Leek achtte de bouwomvang van het plan te groot voor deze locatie. Een architect paste het plan aan door van tien appartementen terug te schakelen naar vijf met daarnaast een cafetaria.’’ Als het plan doorgaat, wil Tom Overgaauw – nu nog student bedrijfskunde – hier zakelijk zelf de scepter zwaaien. Maar ook dit aangepaste bouwplan vond geen genade in de ogen van de gemeente. ,,Als argument werd toen ingebracht dat er onvoldoende woningcontingenten beschikbaar waren.’’

Onlangs verscheen de woonvisie van de gemeente. Daaruit blijkt dat met name in Leek behoefte is aan woningen en nieuwe contingenten op komst zijn. Reden voor de initiatiefnemers nogmaals het plan in te dienen voor herbouw van de cafetaria in combinatie met vijf appartementen.’’ Maar het ziet ernaar uit dat ze wederom bot vangen bij de gemeente: ,,Een ambtenaar zei veel bouwkundige bezwaren te zien.’’

Omwonenden willen cafetaria graag terug

De broers geven intussen de hoop niet op: ,,Het café gaf hier vroeger veel overlast. Maar omwonenden willen niets liever dan dat de cafetaria terugkomt.’’ En vraag naar (goedkopere) woningen is er volgens het duo volop in Leek. ,,Veel leeftijdsgenoten verhuizen noodgedwongen naar Groningen.’’ Bij het laatste plan dat recentelijk is ingediend wordt de kavel wat praktischer ingedeeld en komt een woning apart van de cafetaria te staan. ,,Maar ook voor dit plan lopen de verantwoordelijke ambtenaren tot nu toe niet warm.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu