Plan voor zonnepark langs A7 bij afslag Drachten

Een voorlopige schets van het zonnepark

De gemeente Smallingerland onderzoekt de aanleg van een zonnepark van 2 megawatt langs de A7 bij afslag Drachten-Centrum.

Het proces staat nog in de kinderschoenen, maar de gemeente heeft wel al gepeild of zonnepanelen op die plek bezwaren oproepen bij omwonenden. Die hebben zich bij een informatiebijeenkomst positief uitgelaten.

Nieuws

menu