Plan voor zonnepark langs A7 bij afslag Drachten

Een voorlopige schets van het zonnepark

De gemeente Smallingerland onderzoekt de aanleg van een zonnepark van 2 megawatt langs de A7 bij afslag Drachten-Centrum.

Het proces staat nog in de kinderschoenen, maar de gemeente heeft wel al gepeild of zonnepanelen op die plek bezwaren oproepen bij omwonenden. Die hebben zich bij een informatiebijeenkomst positief uitgelaten.

De opbrengst is voor gemeentelijk gebruik. Die zou voldoende moeten zijn om het hele jaar door de openbare verlichting van energie te kunnen voorzien.

Smallingerland is initiatiefnemer voor het plan. De grond waarop het zonnepark is bedacht, is eigendom van de staat. De gemeente moet eerst toestemming krijgen via het Rijksvastgoedbedrijf. Als dat leidt tot een openbare aanbesteding, kan het een andere partij worden die de ontwikkeling uitvoert.

Geluidswal

Een paar jaar geleden probeerde de gemeente zonnepanelen te realiseren op de geluidswal langs de A7, in samenwerking met het bedrijf Groenleven. Omdat de staat toen een openbare aanbesteding eiste, ging dat niet door.

Het nieuwe zonnepark laten ontwikkelen door een lokale energiecoöperatie – een oude wens van het college – is niet haalbaar, blijkt uit onderzoek.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu