Plannen zoutwinning worden kritisch gevolgd

Het complex van Nedmag aan het AG Wildervanckkanaal in Veendam. FOTO HARRY TIELMAN

,,Laten mensen van onze ervaringen met Nedmag leren'', zegt Annet Weijer. Ze is voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Borgercompagnie en volgt al jaren kritisch de verrichtingen van de zoutwinner.

,,Laten mensen van onze ervaringen met Nedmag leren'', zegt Annet Weijer. Ze is voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Borgercompagnie en volgt al jaren kritisch de verrichtingen van de zoutwinner.

Bodemdalingscommissie
Het nieuws dat Nedmag 65 miljoen euro uittrekt voor de zoektocht naar een nieuwe zoutbron, neemt Weijer voor kennisgeving aan. Ze zat eerder in de bodemdalingcommissie Borgercompagnie, Tripscompagnie en Langeleegte. De commissie zette zich jarenlang in voor de bewoners van het gebied. Getracht werd een verband aan te tonen tussen de zoutwinning en schade aan woningen en gebouwen in het gebied.

In 2014 hief de commissie zich op. Overleg met Nedmag had geen enkele zin, zo werd betoogd. De conclusie van onderzoeken van Arcadis die in 2013 in opdracht van de provincie, de gemeenten Veendam en Menterwolde, waterschap Hunze en Aa's en Nedmag werden gesaan, werden gewantrouwd. Die luidde dat scheuren in huizen en gebouwen niet het gevolg zijn van de winning van zout en aardgas. ,,We denken daar nog steeds anders over'', zegt de voorzitter van Dorpsbelangen die de activiteiten van de bodemdalingscommissie overnam.

Extra alert
De aankondiging dat Nedmag een derde zoutput wil, is voor Dorpsbelangen reden extra alert te zijn. ,,We volgen de ontwikkelingen op de voet. Kritisch. Laten we eerst wachten op meer informatie. Pas dan kunnen we een inschatting maken van het effect van een derde zoutput op dit gebied. Nu weten we te weinig om inhoudelijk te reageren.''

Ze hoopt dat de zoutwinner en de overheden van het verleden hebben geleerd. ,,Gezien alle commotie die er is geweest, de onrust die er nog is en de trammelant met de NAM, kan ik me niet indenken dat er niet heel zorgvuldig wordt geopereerd.''

'Bovenop zitten'
Het zoekgebied van Nedmag is 170 vierkante kilometer groot. ,,De kans dat er buiten onze gemeente naar zout wordt gewonnen, is aanwezig. Laten men in andere dorpen van ons leren. Zo gauw bekend is waar de plannen uitgevoerd worden, alles monitoren, registreren en volgen. Doe nulmetingen bij gebouwen en houd de omgevingsplannen en procedures in de gaten. Ga er bovenop zitten.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu