Burgerparticipatie in Midden-Groningen belangrijke voorwaarde voor nieuwe zonneparken. Duurzaam Menterwolde heeft drie ijzers in het vuur rondom verkeersplein Zuidbroek

De coöperatie Duurzaam Menterwolde hoopt in Midden-Groningen drie zonneparken te realiseren waaraan burgers mee kunnen doen. Burgerparticipatie, draagvlak bij omwonenden, is een voorwaarde van de gemeente alvorens mee te werken aan nieuwe zonneparken.

Er lijkt vooralsnog geen eind te komen aan de toestroom van zonnepanelen naar Midden-Groningen.

Er lijkt vooralsnog geen eind te komen aan de toestroom van zonnepanelen naar Midden-Groningen. Foto: DvhN

Onder de naam Sunbrouck heeft de coöperatie in het recente verleden in twee verschillende projecten 3048 zonnepanelen gerealiseerd langs het spoor Groningen-Bad Nieuweschans. Via de zogeheten ‘postcoderoosregeling’ hebben investeerders in het park belastingvoordeel.

Lokaal eigendom

Die regeling is nu vervallen en vervangen door ‘lokaal eigendom’. Midden-Groningen stelt als voorwaarde voor de aanleg van nieuwe zonneparken dat de helft daarvan eigendom moet zijn van een coöperatie. De opbrengsten moeten ten goede komen aan de omgeving van het zonnepark.

,,Dit is onze move om mede-eigenaar te worden van grote projecten’’, zegt Roelof Lanting van Duurzaam Menterwolde. De initiatieven van Duurzaam Menterwolde sluiten aan bij drie initiatieven van derden rondom de plaats waar de A7 en de N33 elkaar kruisen op het verkeersplein Zuidbroek.

Rondweg om het dorp

Eén van de projecten daar ter plaatse geldt als voorbeeld van het zogeheten lokaal eigendom. De Broukster Energie Coöperatie (BrEneCo) in Noordbroek wil opbrengsten van een te bouwen zonnepark, Evenreiten, gebruiken om een rondweg om het dorp aan te leggen.

Duurzaam Menterwolde is bezig met 37 hectare in Noordbroek, net als Evenreiten aan de Pastorieweg, maar dan verder naar het oosten. Dat zonnepark is voorzien op het land van de familie Ten Have.

Geen directe opvolger

Deze boerenfamilie heeft geen directe opvolger. Door het land vijfentwintig jaar als zonnepark te gebruiken, wordt een generatie overgeslagen. Wellicht dat er rond het midden van de eeuw, wanneer de looptijd van het zonnepark voorbij is, iemand het boerenbedrijf voort wil zetten.

Naast de 37 hectare in Noordbroek heeft Duurzaam Menterwolde 10 hectare op het oog in de zuidoost oksel van de A7/N33, tussen het spoor en de autosnelweg. Deze grond sluit aan op 60 hectare zonnepark in de Eekerpolder.

Het derde ijzer dat Duurzaam Menterwolde in het vuur heeft, is de voormalige gaswinlocatie Uiterburen (5 hectare). Lanting hoopt dat met het einde van de beperkingen als gevolg van corona, de overleggen weer op gang komen.

Zonneparken zijn een tussenstap

Met een beoogd zonnepark van 84 hectare onder Windpark N33 en een bestaand zonnepark in de Tussenklappenpolder (Duurkenakker) zou in de nabije toekomst rond de kruising A7/N33 meer dan 200 hectare zonnepanelen kunnen komen te liggen.

Van verglazing van het landschap wil Lanting niet weten: ,,Een zonnepark is tijdelijk, de bestemming van de grond wordt niet gewijzigd. We zullen linksom of rechtsom de elektriciteitsvoorziening aan de gang moeten houden. Met alleen zon, wind of waterstof gaan we het op termijn niet redden. Zonneparken zijn een tussenstap. Waar het uiteindelijk op uitdraait, weet niemand nog.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu