Polders Meeden en Scheemda na Windpark N33 zeer gewild bij ontwikkelaars zonneparken (lokale bevolking wil mede-eigenaar zijn en komt met groot plan)

In het buitengebied van de gemeenten Appingedam, Loppersum en Delfzijl worden drie zonneparken toegestaan. Foto: Pixabay.

De polders bij Meeden en Scheemda veranderen steeds meer in een energielandschap. In het gebied van Windpark N33 zijn plannen voor een groot zonnepark van 176 hectare in de Eekerpolder.

Een coöperatie in oprichting van inwoners uit Meeden en omgeving ontwikkelt met projectontwikkelaar Solarfields een zonnepark tussen de A7 en de spoorlijn Groningen-Bad Nieuweschans. Het zonnepark komt er maximaal dertig jaar te liggen. Met de aanleg en de exploitatie is een investering gemoeid van enkele tientallen miljoenen euro. Zonneparken ontvangen vijftien jaar de SDE++ subsidie. Een kwart van de 176 hectare wordt ingericht als natuurgebied.

Deel opbrengst naar dorpen Oldambt en Midden-Groningen

De nieuwe coöperatie is mede opgezet door initiatiefnemer Jaap Keuning uit Meeden. Partner Solarfields ondersteunt het eigendomsrecht van 50 procent en medezeggenschap van burgers in het zonnepark. ,,Lusten en lasten worden gelijk verdeeld. Wij zien mogelijkheden om als coöperatie miljoenen te financieren.

Op die manier kunnen we voor een groot deel bepalen hoe het zonnepark wordt ingepast in de omgeving en wat er met de opbrengst gebeurt. Een aanzienlijk deel komt ten goede aan de dorpen in de omgeving. De wijze waarop het budget hiervoor wordt beheerd is transparant’’, zegt Keuning.

Boeren stellen grond beschikbaar voor groot zonnepark Eekerpolder

Met de agrariërs van de maatschappen Loeters en Ten Have in Scheemda is overeenstemming bereikt over het pachten van alle benodigde grond. In eerste instantie mikken de coöperatie en Solarfields op 60 hectare in Midden-Groningen. Bij de gemeente is een vergunning aangevraagd.

Keuning zegt dat zijn coöperatie ook de hectares van de agrariërs Loeters en Ten Have wil benutten die aansluitend op het zonnepark in Midden-Groningen in de gemeente Oldambt liggen. Hier gaat het om 116 hectare.

Gemeente steunt plan als zonnepark goed valt in omgeving

Wethouder Jaap Borg (VVD, Midden-Groningen) benadrukt dat hij draagvlak in de omgeving heel belangrijk vindt. ,,In onze zonneparkvisie is dat een van de belangrijkste zaken. Als het de coöperatie lukt de omgeving mee te krijgen, is de kans groot dat wij het plan steunen. Tegen de initiatiefnemers hebben wij gezegd: ga vooral door met het vinden van steun voor je plan onder de bevolking.’’

Midden-Groningen wil overleg met buurman Oldambt

De beoogde coöperatie heeft het plan voor een zonnepark van 176 hectare in twee gemeenten voorgelegd aan de DorpenAlliantie Oost-Groningen. Keuning: ,,Dat was een oriënterend gesprek. We wilden weten hoe ze tegen onze aanpak aankijken. Binnenkort praten we met het gemeentebestuur van Oldambt.’’ Volgens Borg weet de gemeente Oldambt van het plan voor het zonnepark. ,,We zijn goede buren dus dan heb je over dat soort dingen contact.’’

Coöperatie Meeden voelt zich gesteund door de bank

Het is opvallend dat een burgercoöperatie 50 procent van een groot zonnepark financieel denkt te kunnen dragen. Keuning erkent dat. ,,We hebben goede gesprekken gevoerd met een bank. De kans op financiering is aanzienlijk. Dus dat moet goed komen. Wat je ziet is dat grote ontwikkelaars hun oog hebben laten vallen op de polders. Wij vinden dat een aanzienlijk deel van de opbrengst in het gebied moet worden geïnvesteerd. Dat kan als je mede-eigenaar bent.’’

Proefdraaien met De Zonne Akkers bij Zuidbroek

Daarnaast hebben we ervaring opgedaan met de ontwikkeling van een klein zonnepark De Zonne Akkers bij Zuidbroek. Het is een geweldige uitdaging om dit op een grotere schaal voor elkaar te boksen. Het is de enige manier om de omgeving te kunnen laten meedelen in de opbrengst van groene energie.’’ Keuning denkt aan voorzieningen en activiteiten in dorpen. ,,Mensen kunnen ook energie van ons afnemen. Dat loopt dan via Bronnen van Ons, een energiecoöperatie waar we graag mee samenwerken.’’

‘Windpark N33 valt slecht in Meeden, dus moet het anders’

Keuning zegt dat hij heel graag met inwoners wil spreken over de inzet van de coöperatie. ,,In coronatijd is het niet zo gemakkelijk om bijeenkomsten te beleggen. Mogelijk dat we toch een rondje kunnen maken langs de dorpen om in kleine gezelschappen met elkaar van gedachten te wisselen. Ik besef dat met Windpark N33 een pad is ingeslagen dat in Meeden slecht is gevallen. Dat moet anders. Wat we willen is dat de omgeving substantieel meeprofiteert van de energietransitie en dat er met een transparante begroting wordt gewerkt.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu