Raadsleden van SP, Partij voor de Dieren en Stadspartij in Groningen: Tijd voor onderzoek naar debacle Zuidelijke Ringweg

SP, Partij voor de Dieren en Stadspartij willen dat de gemeenteraad van Groningen zelf gaat onderzoeken wat er allemaal mis gaat (is gegaan) bij de bouw van de nieuwe Zuidelijke Ringweg in de stad.

Bouwers van Combinatie Herepoort kijken naar hun collega's die aan de slag zijn met het uitgraven van de bouwput voor de verdiepte ligging van de nieuwe ringweg in Groningen. Er komen drie tunnels in.

Bouwers van Combinatie Herepoort kijken naar hun collega's die aan de slag zijn met het uitgraven van de bouwput voor de verdiepte ligging van de nieuwe ringweg in Groningen. Er komen drie tunnels in. Foto: Archief Jaspar Moulijn

Raadsleden Wim Koks (SP), Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) en René Stayen (Stadspartij) vinden het tijd om verantwoording af te leggen aan hun kiezers en de bewoners perspectief te bieden. Morgen dienen ze een motie in om het onderzoek voor elkaar te krijgen.