Raadsleden van SP, Partij voor de Dieren en Stadspartij in Groningen: Tijd voor onderzoek naar debacle Zuidelijke Ringweg

SP, Partij voor de Dieren en Stadspartij willen dat de gemeenteraad van Groningen zelf gaat onderzoeken wat er allemaal mis gaat (is gegaan) bij de bouw van de nieuwe Zuidelijke Ringweg in de stad.

Bouwers van Combinatie Herepoort kijken naar hun collega's die aan de slag zijn met het uitgraven van de bouwput voor de verdiepte ligging van de nieuwe ringweg in Groningen. Er komen drie tunnels in.

Bouwers van Combinatie Herepoort kijken naar hun collega's die aan de slag zijn met het uitgraven van de bouwput voor de verdiepte ligging van de nieuwe ringweg in Groningen. Er komen drie tunnels in. Foto: Archief Jaspar Moulijn

Raadsleden Wim Koks (SP), Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) en René Stayen (Stadspartij) vinden het tijd om verantwoording af te leggen aan hun kiezers en de bewoners perspectief te bieden. Morgen dienen ze een motie in om het onderzoek voor elkaar te krijgen.

Het is nog steeds volstrekt onduidelijk waarom precies de bouw drie jaar is vertraagd, wie daar verantwoordelijk voor is en welke kosten met het debacle zijn gemoeid. ,,We moeten een heldere verklaring geven wat er is gebeurd en nu aan de hand is.’’ Ze steunen ook de provincie, die meer geld wil van het Rijk. De motie die ze daarvoor in de maak hebben, wordt in elk geval door GroenLinks gesteund.


Zomerakkoord

Aan het begin van de zomer maakte de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid bekend dat er in principe een financieel akkoord met bouwer Combinatie Herepoort was gesloten over de voortzetting van de bouw. Binnen een paar weken zouden de handtekeningen zijn gezet. Die staan er nog steeds niet onder. Als gevolg daarvan stopte Herepoort vorige week met een deel van de werkzaamheden.

Volgens de initiatiefnemers van het raadsonderzoek nemen de onrust en het onbegrip over de gang van zaken toe. ,,Zeker in de stad, waar weggebruikers en omwonenden direct de gevolgen merken.’’ Bewoners van de wijk De Wijert en specifiek de Molukse buurt lieten maandag weten dat ze bang zijn onnodig lang in onzekerheid en bouwlawaai te zitten. Mogelijk sluit de gemeenteraad aan bij het onderzoek dat de provincie vorige maand aankondigde. Die wil uitzoeken welke steken Rijkswaterstaat liet vallen.

Volgens critici heeft Rijkswaterstaat ernstige fouten gemaakt bij de voorbereiding en het project veel te gemakkelijk opgevat. Daardoor zou een veel te laag budget zijn vastgesteld en werd de aannemer verrast door (bodem)omstandigheden. Dat overkomt Rijkswaterstaat wel vaker. Zo bleek dit jaar dat het project Zuidasdok in Amsterdam geen 1,9 maar tussen 2,6 en 2,9 miljard kost. Eerder deze maand werd bekend dat de renovatie van de Afsluitdijk drie jaar langer duurt en veel meer kost.

Spoeddebat

De gemeenteraad is niet de enige plek waar de weg woensdag aan de orde komt. In het provinciehuis is een spoeddebat over het stilleggen van een deel van de werkzaamheden.

Binnen provinciale staten bestaat grote angst dat er door alle tegenvallers geen geld meer is voor andere mobiliteitsprojecten. Met name de aanleg van een spoorlijn naar Stadskanaal, het verbeteren van de spoorlijn naar Duitsland en de verdubbeling van de N33 lopen gevaar omdat ze gefinancierd zouden worden uit hetzelfde potje (Zuiderzeelijngeld) als de ringweg.

Deze projecten werden mede mogelijk omdat de bouw van ringweg aanvankelijk goedkoper uitviel dan gedacht. Voor de bouw van de weg, die in mei 2016 voor 388 miljoen euro werd gegund aan aannemerscombinatie Herepoort, was in 2017 nog een reservepot van ruim honderd miljoen euro beschikbaar. De projectorganisatie ging er toen nog vanuit dat de weg begin 2021 klaar zou zijn.

Rijkswaterstaat

Vanaf 2018 ging er ‘door niet geplande en/of niet voorziene omstandigheden’ van alles mis bij de werkzaamheden. Zo gedroeg de bodem zich anders als verwacht, ondank alle voorbereidingen. Behalve technisch-inhoudelijk ging het organisatorisch mis. Zo verliep de samenwerking tussen Aanpak Ring Zuid (rijk, provincie en gemeente) en Herepoort (vier regionale en twee Duitse aannemers) lange tijd moeizaam. Later sijpelde door dat beide partijen intern ook niet op één lijn zaten.

Prof.dr.ir. Marcel Hertogh werd in september 2018 ingevlogen om het onderlinge vertrouwen te herstellen en de bouw weer op gang te brengen. De voorstellen van zijn commissie, waar beide partijen in zaten, werden in maart 2019 aangenomen. Verantwoordelijke managers werden vervangen en de bouw werd hervat met twee ‘proefprojecten’: de realisering van de Helperzoomtunnel en de damwand rond de bouwput voor het verdiepte deel van de weg.

Over de financiële afwikkeling van de problemen deed Hertogh alleen suggesties over meer transparantie, het beperken van de voorfinanciering door Herepoort, het voorkomen van liquiditeitsproblemen bij de bouwer en aanpassen van de betalingsregeling (niet alles achteraf betalen, maar bij de oplevering van ‘mijlpalen’). Er werd ook een bonus gesuggereerd voor eerder behaalde mijlpalen. Een taskforce financiën nam die onderhandelingen over, wat leidde tot het nog niet ondertekende zomerakkoord. Gezien het op grote schaal oppakken van de werkzaamheden langs de weg lijkt het erop dat Herepoort daar tot vorige week alle vertrouwen in had.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
De nieuwe zuidelijke ringweg
menu