Politieke steun voor asielhoofdstad wankelt

Foto: Archief Huisman Media

In de raad van Vlagtwedde dreigt het draagvlak voor het asielcentrum in Ter Apel af te brokkelen.

In de gemeenteraad van Vlagtwedde neemt het gemor over het asielcentrum in Ter Apel toe. De recente cijfers over incidenten in die opvanglocatie en een fors aantal winkeldiefstallen vormen de directe aanleiding.

Die gemeenteraad sloot ruim vijf jaar geleden een convenant met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Daarin stond dat de opvanglocatie, die er toen al jaren stond, nog groter en volledig vernieuwd zou worden. Het convenant had een looptijd van dertig jaar en maakte Ter Apel tot de asielhoofdstad van het land.

De politici gingen ook vanwege de economische voordelen akkoord. De aanwezigheid van zo'n groot centrum was goed voor honderden banen.

Steeds meer onvrede

In de jaren erna mopperden raadsleden af en toe zachtjes over de opvanglocatie naar aanleiding van berichten over door bewoners van het asielcentrum gepleegde diefstallen. Enkele maanden geleden klonk het plots harder. Middenstanders luidden toen de noodklok over een groot aantal diefstallen. Dit ‘alarm' viel samen met de dagelijkse komst van honderden nieuwe vluchtelingen in het dorp. De politie stelde dat niet die nieuwelingen maar vooral Oost-Europese bewoners van de opvanglocatie de boosdoeners waren. Maar de coalitiepartijen CDA en PvdA in de gemeenteraad eisten maatregelen ten behoeve van de veiligheid in Ter Apel. Die maatregelen werden ook genomen, met gemeentelijk geld. Zo werden mensen ingehuurd om toezicht te houden in supermarkten.

Maar nu burgemeester Leontien Kompier cijfers bekend heeft gemaakt over het aantal aangiften door winkeliers in het afgelopen jaar en het aantal incidenten in het asielcentrum, is de onvrede echt losgebarsten. Die cijfers zeggen dat 238 keer aangifte werd gedaan, tegen 60 in 2014, en dat de politie 403 meldingen over incidenten in de opvanglocatie registreerde.

De PvdA en Gemeentebelangen willen nu dat burgemeester en wethouders zo snel mogelijk regelen dat er meer politiemensen worden ingezet. De raadsleden van Gemeentebelangen dreigen zelfs de steun aan het convenant op te zeggen als niet aan hun eisen wordt voldaan. Het eisenpakket ligt deze maand op tafel tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Dan wordt duidelijk hoe groot het politieke draagvlak voor de opvanglocatie nog is en of de inhoud van het convenant zelfs ‘op de schop' gaat. Duidelijk is nu al dat de steun voor de asielhoofdstad niet onvoorwaardelijk is.

Nieuws

Meest gelezen

menu