Positief advies voor fusie cbs De Borgstee en obs Fiepko Coolman in Spijk

Wethouder Jan Menninga, de leerlingen Lars Buitenwerf (met vader Wilrik) en Isabel Bakker, schooldirecteur Martha van Dijk en directeur-bestuurder Lenie van der Werf van Kids2b (vlnr). Foto: Ernst Brederveld

Basisscholen cbs De Borgstee en obs Fiepko Coolman in Spijk hebben groen licht van de Delfzijlster gemeenteraad voor hun fusie.

De raad behandelde het onderwerp donderdagavond heel kort tijdens de vergadering.

Schoolbesturen Marenland en Noordkwartier hebben de wens uitgesproken om de twee basisscholen te laten fuseren vanwege het dalend aantal leerlingen op met name de obs Fiepko Coolman en de verhuizing naar het nieuw te bouwen kindcentrum in Spijk.

Het kindcentrum wordt op dit moment gebouwd op een deel van het huidige sportterrein van v.v. Poolster op sportpark Oldencate. Het nieuwe gebouw gaat onderdak bieden aan de leerlingen van de twee basisscholen, Kids2b en Biblionet Groningen.

Bouw kindcentrum ligt op schema

In juli 2019 is gestart met de bouw van het kindcentrum. Naar verwachting wordt het gebouw in juli 2020 opgeleverd. De bouw daarvan ligt volgens een woordvoerder van de gemeente netjes op schema.

In Delfzijl zijn, na de fusie van de 2 scholen in Spijk, nog 16 basisscholen. Daarnaast zijn er nog twee voortgezet onderwijsscholen en een vestiging van mbo Noorderpoort.

Nieuws

Meest gelezen

menu