Zonneparkbouwer Powerfield en mestvergister Dankers presenteren aanvullende afspraken. Als er een zonnepark in Borgercompagnie komt dan wordt de omstreden vergister ontmanteld

Dankers Bio Energy. Foto DvhN

Als zonneparkexploitant Powerfield een vergunning krijgt om tussen Tripscompagnie en Borgercompagnie een zonnepark te bouwen, dan wordt de omstreden mestvergistingsinstallatie van Dankers ontmanteld.

,,Als het zonnepark er komt, stopt Dankers de biovergister en ruimt die op’’, stelt Kay Roderburg van Powerfield na nieuwe gesprekken met de firma.

Afgelopen zomer liet Powerfield weten met Dankers Bio Energy tot een overeenkomst te zijn gekomen over de bouw van een zonnepark dat deels op op het het land van Dankers moet komen. Het park zordt zo’n 139 hectare groot.

,,De uitgekozen locatie is geschikt omdat het aantal omwonenden beperkt is en de betreffende grond onderhevig is aan bodemdaling en daardoor steeds minder geschikt voor landbouw’’, stelt Powerfield.

Mochten de plannen doorgaan, dan zou Dankers de biovergisting stoppen.

Sceptisch

Omwonenden die al jaren ageren tegen de stankoverlast van de biovergister reageerden sceptisch. Ze twijfelen of de mestvergisters bij de aanleg van een zonnepark ook echt niet meer gebruikt gaan worden.

Ondanks het stopzetten van de biovergister zou de mogelijkheid blijven bestaan dat Dankers mest blijft opslaan en transporteren. ,,PowerField heeft met de firma aanvullende afspraken gemaakt’’, stelt Kay Roderburg van Powerfield.

,,Die bestaan eruit dat niet alleen de biovergistingsinstallatie wordt gestaakt en opgeruimd, maar ook de aanwezige mestsilo’s en het mestbassin worden verwijderd. Dit zou het einde van de geuroverlast enverkeershinder betekenen.’’

Dankers ruimt op


Roderburg: ,,Realisatie van het project zou een einde maken aan overlast van de firma Dankers die door de omgeving wordt ervaren. ‘’

,,Het mestbassin en de aanwezige mestsilo’s worden gesloopt. Eén silo blijft staan zodat Dankers een regulier akkerbouwbedrijf kan voeren.’’


Nieuws

menu