Praktischer aanpak van jeugdhulp loont, maar gemeente slaagt er door gedwongen jeugdzorg niet in geld te besparen

Met een praktische aanpak brengt Midden-Groningen de kosten voor jeugdhulp terug. foto dvhn

Een praktische aanpak van de jeugdzorg loont. Anderzijds wordt het geld dat de gemeente bespaart door jeugdzorg instellingen uitgegeven.

Dat blijkt uit een evaluatie van de 300 gezinnen-aanpak in Midden-Groningen. Om de alsmaar stijgende kosten voor jeugdzorg niet nog verder op te laten lopen, nam de gemeente deze grootverbruikers onder de loep .

Midden-Groningen kwam in 2018 7,3 miljoen euro te kort op jeugdhulp. Het bleek dat een groot deel van de jeugdzorg structureel voor rekening kwam van kinderen uit een ‘min of meer vaste groep van 300 sociaal kwetsbare gezinnen’.

De gemeente slaagt er in om met een praktischer, meer op sociale veerkracht binnen het gezin gerichte aanpak, geld te besparen op jeugdhulp. Dat de kosten desondanks niet fors naar beneden gebracht zijn komt door de jeugdbescherming.

Jeugdbescherming kampt met problemen

Die heeft te maken, zo schrijft het college van B en W aan de gemeenteraad, met financiële en organisatorische problemen. Daarbij gaat het om zogeheten gecertificeerde instellingen: JB Noord, Leger des Heils jeugdbescherming en William Schrikker jeugdbescherming en -reclassering.

Na een gerechtelijke uitspraak kunnen deze instellingen een voogd aanstellen, een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing regelen. ,,De kosten die daaruit voortvloeien’’, zegt wethouder Peter Verschuren van Midden-Groningen, ,,zijn voor rekening van de gemeente. Die moet betalen.’’

Een forse verhoging

Het budget van de gecertificeerde instellingen is met ingang van dit jaar met 17 procent verhoogd. Daarmee kan personeel worden aangetrokken. ,,Dat is een forse verhoging’’, aldus Verschuren. ,,Maar een cultuuromslag binnen deze organisaties is evenzeer gewenst.’’

De wethouder is zich bewust dat het om kwetsbare kinderen en langdurige processen gaat. ,,De gewenste cultuuromslag kost tijd, terwijl binnen de instellingen de neiging bestaat
om op safe te spelen. Dat maakt dat veranderingen langzaam gaan.’’

Stijging uitgaven gedwongen jeugdzorg

Aldus ontstaat een situatie dat door de inzet van sociale teams in Midden-Groningen, de kosten van jeugdhulp vorig jaar met 1,8 miljoen euro zijn teruggebracht. Daar tegenover staat een stijging van de uitgaven van ‘gedwongen’ jeugdzorg met 1,4 miljoen euro.

In de raadsbrief staat dat B en W er alles aan doen om deze ontwikkeling in positieve zin om te buigen. ,,Maar het is een weerbarstig onderwerp, wat ook mag blijken uit de aandacht die het krijgt van de landelijke politiek’’, weet Verschuren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu