Privacywet belemmert het testen van zorgpersoneel: 'Je mag niet zomaar medisch gecontroleerd worden door je werkgever'

Steeds meer bedrijven en (zorg)instellingen gebruiken sneltests om hun personeel met klachten te testen. Foto: ANP/Piroschka van de Wouw

Steeds meer zorginstellingen en huisartsen testen eigen personeel op corona en gebruiken daarbij vaker sneltesten. De privacywetgeving staat echter in de weg.

Het aantal besmette zorgmedewerkers in Noord-Nederland neemt nog steeds toe. In een week tijd telden de laboratoria van Certe, UMCG en de GGD’s 170 besmettingen onder zorgpersoneel, terwijl het er de week ervoor 130 waren. Veel zorgorganisaties in Groningen en Drenthe doen die testen zelf omdat het wachten op de GGD te lang duurt, en steeds meer huisartsen en ouderenzorginstellingen hebben ook nieuwe sneltesten aangeschaft om personeel te testen.

Geen medische gegevens werknemer verwerken

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens lopen ze daarmee het risico de privacywetgeving te overtreden. ,,Volgens de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en het arbeidsrecht mag een werkgever geen medische gegevens van een werknemer verwerken’’, zegt een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De woordvoerder wijst erop dat zelfs het meten van de temperatuur van werknemers niet mag. ,,Je mag niet zomaar medisch gecontroleerd worden door je werkgever. Alleen een bedrijfsarts of GGD-arts met beroepsgeheim mag een test doen en de gegevens ervan registreren.’’

Boete weegt niet op tegen kosten ziek personeel

In praktijk ondervangen ziekenhuizen en andere grote zorginstellingen de privacyregels doordat de uitslag van de testen naar een arts-microbioloog gaan, die de gegevens weer doorgeeft aan een arbo-arts. Maar veel organisaties nemen ook bewust het risico van een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens, is bekend in kringen van advocaten. De hoogte van die boete weegt niet op tegen het verlies door het stilleggen van de productie.

Gezondheidseconoom Jochen Mierau van de Rijksuniversiteit Groningen wijst erop dat de wetgeving het massaal invoeren van sneltesten ook ingewikkeld maakt. Hij stelt zich een nabije toekomst voor waar bedrijven, scholen en zorginstellingen met sneltesten bij de ingang mensen testen, zodat het leven weer enigszins normaal op gang kan komen. Daarbij moeten de gegevens over de testen wel centraal bijgehouden worden door de overheid, omdat er anders geen zicht meer is op de epidemie. ,,Hoe zorg je ervoor dat je met behoud van privacy die informatie samenbrengt? Dat is een uitdaging.’’

Hoogleraar gezondheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen Brigit Toebes wijst erop dat in veel andere Europese landen minder strikt omgegaan wordt met de privacyregels. ,,Ik vraag me af of we als maatschappij niet iets anders moeten nadenken over de afweging tussen privacy en volksgezondheid, als we weten hoe dramatisch de gevolgen zijn van het niet strikt ingrijpen in deze pandemie.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu