ProRail sluit onbewaakte overweg Parallelweg Hoogezand, maar bewoners voelen zich gechanteerd en noemen de sluiting onrechtmatig

De onbewaakte spoorwegovergang langs de Parallelweg in Hoogezand waar zoveel over te doen is. foto dvhn

ProRail haalt op vrijdag 16 oktober de onbewaakte overweg uit het spoor langs de Parallelweg in Hoogezand. Dat gebeurt omwille van de veiligheid. Zo gaan in december op het traject tussen Groningen en Bad Nieuweschans meer treinen rijden met een hogere snelheid.

Bewoners van het enige perceel achter de onbewaakte spoorwegovergang laten via hun advocaat weten ‘zeer ontstemd te zijn’ over de gang van zaken. De familie maakt al 150 jaar gebruik van de overweg, die de enige ontsluiting is van hun erf en woning. Zij noemen de afsluiting van de overweg onrechtmatig.

ProRail speelt voor eigen rechter

,,Zij zijn akkoord met het sluiten van de overweg. De bewoners onderstrepen nadrukkelijk het maatschappelijke belang daarvan, maar vragen ProRail om een nieuwe ontsluiting van hun perceel. Ondanks aandringen van de bewoners zijn nog geen afspraken tot stand gekomen’’, aldus mr. Jewan de Goede. ,,ProRail speelt voor eigen rechter en chanteert de bewoners door hen een ultimatum te stellen.’’

Bewoners claimen het recht van overpad op de overweg. ProRail zegt bij monde van Aldert Baas dat het gebruiksrecht dat op deze overweg rust per 1 oktober is ingetrokken. Het gaat hier dus niet om eigendomsrecht want dat zou een andere zaak zijn. De overweg gaat vrijdag 16 oktober uit het spoor.

Zonder afspraken buiten de rechter om sluiten

Advocaat De Goede zegt dat geruime tijd onderhandeld is over het sluiten van de overweg en het aanleggen van een alternatieve ontsluitingsweg. ,,De bewoners willen dat ProRail de kosten draagt voor alternatieve ontsluiting van het perceel. ProRail wil de overweg zonder afspraken te maken en buiten de rechter om sluiten.’’

ProRail zegt de komende dagen een alternatieve ontsluitingsweg aan te leggen, waardoor de bewoners van de enige achter de overweg gelegen woning op de openbare weg aangesloten blijven.

Bewoners gaan zelf over hun eigendom

Baas: ,,Wij herkennen ons ook niet in de bewering dat bewoners zouden moeten betalen voor een oplossing. Voordat de overweg dicht gaat, komt er een nieuwe ontsluitingsweg. Daar koopt ProRail grond van de gemeente voor aan. Wij zijn bereid hulp te geven om de weg en het erf op elkaar aan te laten sluiten, maar dat is ook aan de bewoners zelf. Zij gaan tenslotte over hun eigendom.’’

Een van de redenen waarom ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat haast maken met de afsluiting, is dat in augustus 2019 een 92-jarige man op de Niet Actief Beveiligde Overweg (NABO) verongelukte.

Midden-Groningen wil buiten de discussie blijven

De bewoners proberen via de provinciale en landelijk overheid de impasse te doorbreken. De Goede: ,,Zo moet voorkomen worden dat ProRail de overweg en enige ontsluiting van het perceel sluit zonder daar met ons overeenstemming over te hebben bereikt.’’

De gemeente Midden-Groningen zegt desgevraagd buiten de discussie te willen blijven. ,,Dit is een zaak tussen ProRail en de betreffende familie.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu