Proef met broedponton in haven Lauwersoog succes: 46 paartjes van beschermde visdief goed voor 73 kuikens

Foto: Harry Kuipers/ Petra Manche (cameraval)

De pilot met broedponton Sternstee in Lauwersoog is succesvol verlopen. De 46 paartjes visdieven die er dit jaar broedden, waren goed voor 73 kuikens.

Uit de monitoringsrapportage, opgesteld in opdracht van Rijkswaterstaat, blijkt dat de visdieven op het ponton in Lauwersoog snel gewend waren aan de bezoekers op de wal.

Dit kwam onder meer tot uiting de bezetting van het ponton, waar 46 nesten van de beschermde visdief werden gevonden. Er zijn minstens 73 jongen uitgevlogen. Dit zijn er veel in vergelijking met andere kolonies visdieven.

Verstoring door predatoren zoals de zilvermeeuw is wel waargenomen, maar de visdieven hebben de indringers goed kunnen verjagen.

Broedponton in Lauwersoog

Het broedponton in Lauwersoog is gemaakt van een voormalige dekschuit uit 1930. Het vaartuig is voorzien van grind, gresbuizen voor beschutting van de vogeljonkies en schelpen voor het nestelen. Het is bovendien zo ingericht dat jonge vogels kunnen er niet vanaf kunnen vallen, en vossen en ratten geen kans hebben de broedsels te verorberen.

Rijkswaterstaat heeft de proef met het broedponton gerealiseerd in samenwerking met de haven Lauwersoog, Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland en NG Shipyards. Het agentschap ziet genoeg aanknopingspunten om de proef door te zetten in het volgende jaar.

Nieuws

Meest gelezen

menu