Noordelijke rekenkamer velt hard oordeel: toeristische promotie van Groningen kan veel beter

De financiële bodem onder de toeristische promotie van de provincie Groningen zit niet stevig genoeg in elkaar. Dat concludeert de Noordelijke Rekenkamer.

Over het Ruiten-Aa-Kanaal in Ter Apel hangt een kabelbaan, die toeristen gratis kunnen gebruiken om het kanaal over te steken.

Over het Ruiten-Aa-Kanaal in Ter Apel hangt een kabelbaan, die toeristen gratis kunnen gebruiken om het kanaal over te steken. Foto: archief Huisman Media

Marketing Groningen mist de financiële zekerheid die nodig is om met krachtige meerjarige inzet en campagnes toeristen naar Stad en Ommelanden te trekken. De provincie heeft namelijk de mogelijkheid om bij een volgende aanbesteding de klus aan een andere partij te gunnen.

Niet genoeg voor een oppepper

Het gebrek aan zekerheid voor langere tijd maakt dat evenmin vol kan worden ingezet op samenwerking met toeristische organisaties in de acht Groningse regio’s. In plaats dat Marketing Groningen en de Ommelanden de handen krachtiger ineen slaan, loopt de provincie het risico dat de in gang gezette samenwerking stagneert en iedere regio weer zijn eigen gang gaat. De Noordelijke Rekenkamer presenteerde maandagavond zijn onderzoek naar de inspanningen van de provincie op het gebied van marketing en promotie om het toerisme te bevorderen.

Volgens de Noordelijke Rekenkamer is de 0,4 miljoen euro die de provincie jaarlijks in de onderzochte periode 2014-2018 op tafel legde, niet genoeg om de promotie van Groningen een stevige oppepper te geven. Daarvoor is een voor alle regio’s een nog beter online platform nodig waar toeristen alles wat de provincie te bieden heeft, snel, adequaat en moeiteloos kunnen vinden.

Geen landelijke mediacampagnes

Directeur Barbara Risselada van Marketing Groningen, staat achter het verhaal van de Noordelijke Rekenkamer. ,,Er is nu geen ruimte voor grootschalige landelijke mediacampagnes. Daarnaast is er geen budget voor goede effectmeting van onze campagnes en het helpen verbeteren van het toeristisch aanbod. De budgetten zijn niet toereikend.’’

Risselada blikt terug op een moeilijke periode. ,,Door verschillende financiële ontwikkelingen, waaronder corona hebben we van meerdere mensen uit ons kernteam afscheid moeten nemen. Maar we zijn wel optimistisch over de toekomst. We zien dat de provincie wil investeren in de vrijetijdseconomie en dat er meer met de gemeente Groningen wordt opgetrokken.’’ Marketing Groningen mist wel een duidelijk doel waar samen aan wordt gewerkt. ,,Dat maakt het lastig. Waar zetten we op in, wat is daarvoor nodig, wie doet wat? Wie heeft de regie? En hoe is dit gefinancierd?’’

In de provincie Drenthe komt de samenwerking tussen Stichting Marketing Drenthe, gemeenten en toeristische ondernemers onvoldoende van de grond. De provincie geeft steevast ieder jaar subsidie (1,4 miljoen euro ) aan Stichting Marketing Drenthe en verwacht dat alle partijen een gezamenlijk marketing- en promotieplan hebben. Over samenwerking staat echter weinig tot niets op papier. Het provinciebestuur wil dat Drentse ondernemers evenveel bijdragen aan de toeristische promotie dan de provincie. Dat is niet het geval.

De Noordelijke Rekenkamer twijfelt aan de haalbaarheid van die bijdragen. De promotie is vooral bedoeld voor kleine toeristische ondernemers die heel moeilijk in staat zijn zelf een marketingcampagne te voeren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu