Promovendi Netwerk: RUG negeert regels

Het academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Foto: Archief DVHN

Het Promovendi Netwerk Nederland stelt dat de Rijksuniversiteit Groningen maling heeft aan regels bij het experiment met promotiestudenten.

Volgens PNN neemt de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) onverantwoorde financiële risico’s, is de medezeggenschap onvoldoende geïnformeerd, wil de universiteit langer dan het experiment loopt promotiestudenten aanstellen en promotietrajecten bieden die korter zijn dan vier jaar.

PNN-voorzitter Rolf van Wegberg is ‘verbijsterd’. ,,Wij roepen de minister op zo snel mogelijk een einde aan dit experiment te maken.’’ Volgens de RUG geeft PNN een onjuiste weergave van de feiten.

Bursalen

Minister van Onderwijs Jet Bussemaker heeft besloten universiteiten toe te staan te experimenten met ‘bursalen’: promovendi die niet in dienst zijn maar gedurende hun onderzoeksperiode een beurs krijgen. PNN is altijd tegen het experiment geweest omdat de arbeidsvoorwaarden van bursalen slechter zijn. De RUG loopt voorop en heeft in mei toestemming gekregen om de komende jaren 850 promotiestudenten aan te stellen.

In de aanvraag van de RUG, die door het ministerie is goedgekeurd, staan twee van de vier door PNN aangekaarte punten. Anders dan het ministerie voor het experiment voorschrijft, reserveert de RUG geen geld om deze promovendi alsnog in dienst te nemen als het experiment zou worden stopgezet. ,,Dat is niet nodig’’, reageert Riepko Buikema van de universiteit. ,,Er zijn voldoende middelen en we garanderen dat iedereen het traject kan afmaken, ook als het experiment stopt.’’ Het ministerie is eveneens akkoord gegaan met de wens van de RUG om ook in 2019 en 2020 nog veel bursalen aan te trekken, terwijl voor die jaren officieel een instroombeperking geldt.

Meer promovendi

In interne stukken van de RUG, die PNN heeft opgevraagd, staat dat die beperking ‘niet in het belang is van de RUG’. Wegberg: ,,Het lijkt alsof dat de RUG het belang van de instelling boven dat van de promovendus stelt.’’ De RUG bestrijdt dat. De universiteit ziet het experiment juist als een kans om meer mensen de mogelijkheid te geven te promoveren. Verder reageert Buikema dat de universiteitsraad heeft ingestemd met het experiment en promotietrajecten korter dan vier jaar uitzonderlijk zijn.

De promotiestudenten krijgen een beurs van 1700 euro. Ze bouwen geen pensioen op en hebben geen recht op vakantiegeld en een dertiende maand.

Nieuws

Meest gelezen

menu