Protestantse kerk in Groningen en Drenthe krijgt hulp bij armoedebestrijding

Protestantse kerken in Groningen en Drenthe, waaronder de Marktpleinkerk in Winschoten, kunnen binnenkort een beroep doenop de consulent. Foto: Archief DvhN

De protestantse kerkgemeenten in Groningen en Drenthe worden de komende vijf jaar bij het bestrijden van armoede ondersteund door een deskundige.

De werving van deze deskundige, ook wel diaconaal consulent genoemd, begint binnenkort. Het is de bedoeling dat hij in oktober aan de slag gaat.

,,De consulent komt in dienst van de Classis Groningen-Drenthe en zal de helft van de tijd besteden aan de 35 protestantse kerkgemeenten in Oost-Groningen en de andere helft aan gemeenten elders in Groningen en Drenthe’’, zegt Peter van Vegten.

Hij is lid van de Protestantse Gemeente Scheemda en was eerder dit jaar betrokken bij het maken van een kerkelijk plan van aanpak tegen de armoede in Oost-Groningen. Een van de aanbevelingen in dat plan was het aanstellen van een diaconaal consulent.

Hulpprojecten

Die moet afzonderlijke kerkgemeenten ondersteunen bij het opzetten van hulpprojecten, maar ook regelen dat al bestaande hulpprojecten van gemeenten beter op elkaar worden afgestemd. De consulent moet er ook aan bijdragen dat er meer contact komt tussen kerken en mensen in armoede, dat kerken armlastige gezinnen beter bereiken. ,,Hij of zij wordt ook het aanspreekpunt namens de kerkgemeenten voor andere maatschappelijke organisaties die zich met armoedebestrijding bezig houden’’, zegt Van Vegten.

Buiten de kerk gaat de consulent iets proberen te doen aan jeugdarmoede en generatiearmoede, in eerste instantie met name in Oost-Groningen. ,,Daar zien we regelmatig dat enkele generaties van een familie al in armoede leven’’, zegt Van Vegten. ,,Daar proberen we iets aan te doen. Het kan ook zo zijn dat de consulent daar in andere regio’s in Groningen en Drenthe mee aan de slag gaat.’’

De aanstelling van de consulent wordt betaald door verschillende fondsen en kerken in de regio en ook door de landelijke organisatie Kerk in Actie. Die laatste richtte zich bij armoedebestrijding lang vooral op stedelijke gebieden, maar kijkt nu ook meer naar het platteland en gaf daarom de opdracht voor het maken van het hierboven genoemde plan van aanpak.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu