Provinciale Staten Groningen willen niet langer lijdzaam toezien op afglijden Ring Zuid: zelf op zoek naar externe deskundigen

Groningen: Het bouwen aan de Zuidelijke Ringweg, ter hoogte van de verdiepte ligging. Foto: Jaspar Moulijn

De Provinciale Staten van Groningen willen niet langer lijdzaam toezien hoe het project zuidelijke ringweg verder afglijdt. Om meer grip te krijgen op het megaproject nemen ze maatregelen en willen ze zelf deskundigen in de arm nemen.

Waarom staan Provinciale Staten ineens op scherp?

De aanpak van de zuidelijke ringweg dreigt financieel onbeheersbaar te worden. De verhoudingen tussen Rijkswaterstaat, aannemerscombinatie Herepoort, provincie en gemeente Groningen zijn verziekt. Partijen geven elkaar de schuld van de vertraging en een verwachte kostenoverschrijding van ten minste enkele honderden miljoenen. De provincie draait als het geen stap verder komt, op voor de verliezen.

Wat gaat er gebeuren?

Om een frisse blik te krijgen op wat er in het Ring-Zuid dossier gebeurt, gaan coalitie- en oppositiepartijen informatie inwinnen bij externe deskundigen. Denk aan bouwkundigen, maar ook kenners van het staats- en het bestuursrecht die zinnige dingen kunnen zeggen over de geheimhouding. Ook willen ze met ambtenaren van de provincie, de problemen met Ring Zuid uitdiepen. De vraag is of de provincie de zaak kan bijsturen? Hoeveel ruimte is daarvoor binnen de contracten?

Hebben deze Staten genoeg kennis en kunde om de problemen te doorgronden en bij te dragen aan het rechttrekken van het project?

Op dit moment niet en dat geeft een groot gevoel van machteloosheid. De kwestie is heel juridisch en politiek gemaakt. Rijkswaterstaat is opdrachtgever en heeft de touwtjes in handen. De provincie onderzoekt of en waar deze dienst van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, steken heeft laten vallen. Oftewel, de ene overheid keert zich tegen de andere overheid. Dat ligt gevoelig. Ondertussen loopt de gedeputeerde op eieren. Een woord te veel en ze heeft de advocaten van de strijdende partijen op haar dak. De Staten willen met oud-bestuurders van gedachten wisselen over hoe te handelen in deze zaak.

Laten de Staten zich wel of niet achter gesloten informeren?

De bijeenkomsten met deskundigen zijn openbaar, tenzij het niet anders kan. Bijvoorbeeld als openbaarmaking van informatie de onderhandelingspositie van de provincie kan schaden. Ze gaan ervan uit dat het college van Gedeputeerde Staten ruimhartig is met het delen van informatie en kritisch en terughoudend is bij het opleggen van geheimhouding op stukken die de staten nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. De Staten op hun beurt, bekrachtigen (bij meerderheid) alleen de geheimhouding als zij er van overtuigd zijn dat het niet anders kan. Ze bespreken de voorwaarden waaronder de informatie openbaar gemaakt kan worden.

Waarom nu pas actie?

De frustratie over het noodlijdende project is toegenomen. Het provinciaal parlement beseft dat het niet moet wachten totdat de ruziënde partijen een oplossingen aandragen. Het moet zelf nadenken en minimaal begrijpen wat er allemaal gaande is in dit uit de hand gelopen dossier. De Staten willen kunnen debatteren over de ontstane situatie en mogelijke alternatieve oplossingen om uit de impasse te komen. Dat gebeurt onvoldoende omdat er geheimhouding rust op belangrijke informatie die niet bij iedereen bekend is.

Hoe verder?

In januari moeten de neuzen in dezelfde richting staan. Dan kunnen de gesprekken met de deskundigen beginnen. De Staten willen Ring Zuid iedere maand bespreken. Ze willen vat hebben op het project dat financieel uit de hand loopt. Op weg naar een oplossing moeten niet alleen de strijdende partijen maar ook het provinciaal parlement met Ring Zuid meters maken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
De nieuwe zuidelijke ringweg
menu