Provincie: Geen nieuw onderzoek naar gezondheidsklachten COA-personeel in Ter Apel

In het asielcomplex in Ter Apel is uitgebreid bodemonderzoek gedaan om uit te vinden of gezondheidsklachten van coa-medewerkers zijn ontstaan door schadelijke stoffen in de grond. Foto: Archief Huisman Media Foto: Huisman Media

Er is geen enkele reden voor nieuw bodemonderzoek in verband met gezondheidsklachten van medewerkers op het asieldorp in Ter Apel.

Dat vinden Provinciale Staten, die tevreden zijn over de kwaliteit van het onderzoek. In maart werd vastgesteld dat werknemers niet ziek zijn door verontreinigde grond, maar door ziekmakende schimmels en bacteriën in gebouwen en werkstress.

Daarmee is voor Provinciale Staten de kous af. Ze twijfelen niet aan de integriteit van de onderzoekers en vinden dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aan zet is. Als werkgever moet het COA adviezen opvolgen en maatregelen nemen.

Niet onderzocht

In de Staten betoogden oud-beveiliger Mark Goes en zijn vrouw Pauline echter dat plekken die zij hebben aangewezen niet zijn onderzocht. ,,Er is naar de gebouwen gekeken. Aan locaties die volgens ons verontreinigd zijn, is geen aandacht besteed’’, zegt Mark Goes. Hij benadrukt dat anders dan beloofd geen vertrouwenspersoon is aangesteld. ,,Wij hadden ons tot die persoon willen richten. Naar ons is niet geluisterd.’’

Gedeputeerde Nienke Homan erkent dat er geen vertrouwenspersoon is benoemd. ,,Dat was inderdaad een puntje. Onderzoeksvoorzitter Joop Atsma vond het onnodig. Het had geen meerwaarde. De mensen weten ons te vinden.’’

Homan noemt het onderzoek goed en sluitend. De zorgen zijn niet bij iedereen weggenomen. Mark Goes: ,,Ik ben echt heel ziek. Medici zeggen dat het door zware metalen komt. Hoezo sickbuildingsyndrome? Ik ben nooit in de gebouwen geweest.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu