Provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest stellen 1 miljoen beschikbaar voor schoner oppervlaktewater

Foto: Pixabay.

De provincie Groningen stelt samen met waterschap Noorderzijlvest ruim 1 miljoen euro subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van oppervlaktewater en voor projecten die ervoor zorgen dat regenwater op landbouwgrond wordt vastgehouden.

De projecten moeten uitgevoerd worden in het Groningse gebied van waterschap Noorderzijlvest.

Schoner oppervlaktewater

Landbouworganisaties kunnen subsidie aanvragen voor projecten die zorgen dat minder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen, zodat het oppervlaktewater schoner blijft.

Ook kunnen organisaties de subsidie aanvragen voor projecten die zorgen dat de klimaatverandering minder effect heeft. Door in tijden van langdurige regenval water vast te houden, kunnen droge perioden overbrugd worden.

Meerdere projecten lopen al

Momenteel lopen in Groningen meerdere projecten waarin praktijkervaringen en kennis gedeeld worden en op maatgemaakte adviezen per bedrijf worden geven.

In het project ‘Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen in Oost-Groningen’, zaaien boeren de randen van hun akkers in met een mix van bloemen en grassen, om het wegspoelen van water en stoffen tegen te gaan. In het project ‘Spaarbodem’ wordt de bodemstructuur verbeterd zodat water beter wordt vastgehouden.

Samenwerking

De subsidieverlening van 1 miljoen euro komt voort uit afspraken in het landelijk Deltaplan Agrarisch Waterbeheer waarin provincies, waterschappen, LTO Noord en landbouwcollectieven intensief samenwerken.

Aanvragen

Aanvragen kunnen ingediend worden voor projecten waaraan minimaal tien deelnemers meedoen, van 7 tot en met 20 december 2020, via de website van de provincie Groningen.

Nieuws

Meest gelezen

menu