Provincie Groningen gaat soepeler om met bedrijven in coronatijd

Intrillen van damwanden voor de aanleg van het verdiepte gedeelte van de Zuidelijke Ringweg van Groningen. Foto: Archief DVHN

De provincie Groningen wil bij eigen projecten aannemers tegemoetkomen die in coronatijd alle zeilen bijzetten om het hoofd financieel boven water te houden.

Als het nodig is wil de provincie financiële problemen bij aannemers verlichten of voorkomen door eerder dan afgesproken over te gaan tot termijnbetalingen. ,,We stellen ons soepeler op bij bedrijven waar we goede ervaringen mee hebben. Uiteraard kijken we wel naar de omvang van de risico’s’’, zegt gedeputeerde Fleur Gräper (D66).

35 tot 40 miljoen euro

Ook wordt gedurende de coronacrisis billijk omgegaan met contractueel opgenomen boetes als een klus niet op tijd is geklaard. Dat kan zijn door ziekte van personeel of omdat goederen en inhuur van personeel uit het buitenland niet tijdig aanwezig zijn. De provincie is gespitst op een snelle afhandeling van vergunningaanvragen.

De provincie besteedt gemiddeld tussen de 35 en 40 miljoen euro aan klussen aan voor beheer, onderhoud, vervanging en renovatie en de aanleg van wegen, oeverwerken, bruggen en fietspaden. Er kunnen uitschieters bij zitten als er grote projecten op de markt komen zoals de zuidelijke ringweg, de spoorzone en de N33. Vorig jaar werd voor 25 miljoen euro aanbesteed.

Brandbrief van bedrijven

Met tegemoetkomende maatregelen reageert de provincie op een brandbrief van Bouwend Nederland Regio Noord. Daarin spreekt regiomanager Sander Wubbolts namens de bedrijven zijn zorg uit over de gevolgen van de coronacrisis.

Uit onderzoek van Bouwend Nederland blijkt dat aannemers grote problemen verwachten als de economie in een dip belandt en zich vervolgens moeizaam herstelt. De brancheorganisatie vreest dat er klappen vallen en bedrijven het loodje leggen.

De provincie beraadt zich op het verzoek van Bouwend Nederland om bij projecten tijdelijk geen bankgarantie te verlangen van een bedrijf. ,,Ik begrijp dat verzoek. Het wordt voor bedrijven steeds moeilijker om bankgaranties te verkrijgen. Wij gaan daar geen algehele maatregel van maken, maar zullen dit van geval tot geval beoordelen.’’

Werk naar voren halen

Gräper is zich ervan bewust dat de provincie een partij is die in deze moeilijk tijd invloed kan hebben op het voortbestaan van bedrijven. ,,Daarom kijken we ook naar mogelijkheden die zich voordoen om werk naar voren te halen. Nu het rustiger is op de weg kun je de rotonde bij Ten Post eerder aanleggen.’’

Ook in het megaproject zuidelijke ringweg stelt de provincie zich op een onderdeel soepeler op. ,,De aannemer wil de laatste damwanden slaan. Normaal gesproken kan dat niet op werkdagen. De verkeersdrukte is nu zodanig dat het ‘door de week’ prima kan.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu