Provincie Groningen houdt rekening met sterke afname van omvang versterking bevinggebied

Scheuren in een woning in Groningen. Foto: Archief ANP

De omvang van de versterking in het Groningse gasgebied wordt mogelijk drastisch beperkt. De kans bestaat dat veel gedupeerden in de bevingsregio te horen krijgen dat hun woningen bij nader inzien niet hoeven te worden versterkt.

Dat stelt de provincie Groningen die waarschuwt voor grote verschillen bij de aanpak van woningen in dorpen en wijken. Wat dreigt is dat aan de ene kant van de straat huizen vallen onder de oude normen en aan de andere kant woningbezitters die aan de hand van nieuwe richtlijnen, nul op rekest krijgen.

Minder kans op zware beving

Volgens de provincie heeft dat te maken met de versnelde afbouw van de gaswinning. Daardoor zou de kans op een zware beving zodanig afnemen dat versterking op grote schaal minder nodig is. Hoeveel woningen daardoor niet meer worden versterkt, is onbekend. De provincie houdt wel vast aan de afspraak dat ieder huis dat op de huidige lijst van 26.000 risicovolle woningen staat, moet worden bekeken.

Sociale onvrede

Bij het afschalen van de versterking waarschuwt de provincie voor sociale en maatschappelijke onvrede. Het zijn de gemeenten die aan inwoners moeten uitleggen waarom de ene woning in een straat straks wel wordt versterkt en andere volgens de nieuwe richtlijnen niet. De provincie vindt dat lastig om uit te leggen en zou graag zien dat woningen toch in clusters en gebundeld worden aangepakt.

Alle huizen bekijken

Statenlid Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden) spreekt van een zure situatie voor mensen die hun woning niet versterkt zien, terwijl het huis van de overburen wel veiliger wordt gemaakt. De provincie zegt dat van 26.000 woningen die op de risicolijst staan, pas na opname en beoordeling kan worden vastgesteld of ze in de versterking worden meegenomen.

,,Bij grote disbalans in dorpen en buurten moeten we oog hebben voor eigenaren van huizen die niet meer versterkt worden. Hoe ga je dat compenseren? Maar er zijn ook mensen die juist blij zijn dat hun huis niet hoeft te worden versterkt,’’ aldus een ambtenaar van de provincie die woensdag uitleg gaf aan Provinciale Staten.

Versterking loopt niet

Wat op dit moment niet loopt is de daadwerkelijke versterking van de huizen. Het aantal huizen dat na versterking wordt opgeleverd is veel te laag. Een verklaring is volgens de provincie dat er veel voorwerk moet worden gedaan. De exacte omvang van de afgeschaalde versterking is afhankelijk van de Nationale Praktijkrichtlijn (NPR) die gaat over de kans op een zware beving. De NPR wordt deels voor de zomer en aan het einde van het jaar gepresenteerd.

Geen vertrouwen in informatie NAM

Voorzitter Jelle van der Knoop van de Groninger Bodem Beweging (GBB) zegt dat inwoners bij de versterking voortdurend achter de feiten aanlopen. ,,In het verleden zijn inschattingen daaromtrent bijgesteld. Informatie van de NAM vertrouwen we niet. Is het wel zo veilig?’’

GBB vindt het gevaarlijk om de NPR als heilig te beschouwen. ,,Kijk ook naar de sociale gevolgen voor mensen die lang in de rij hebben gestaan en nu worden weggestuurd. Wij willen dat je woningen juist versterkt om constructieve schade tegen te gaan. Woningen worden er met lichtere bevingen niet beter op. Herstel de schade en maak ze sterker. Dan versterk je een huis om juist meer kleine schades te voorkomen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu