Provincie Groningen wijzigt ontheffing Wet natuurbescherming voor Suikerzijde: gemeente mag voorlopig geen werkzaamheden uitvoeren die daar aan raken

Een Arriva-trein rijdt bij Groningen tussen de voormalige vloeivelden van de suikerfabiek door, waar de stad de nieuwe woonwijken Suikerzijde wil bouwen. Archieffoto: Aerophoto Eelde

De provincie Groningen wijzigt de verleende ontheffing van de Wet natuurbescherming (Wnb) voor de aanleg van de nieuwe stadswijk De Suikerzijde.

Dit doet ze vanwege ‘nieuwe inzichten over broedvogels’ op het terrein van de voormalige Suikerunie en ‘de recente uitspraak van de voorzieningenrechter over het oorspronkelijke besluit’.

Dat meldt de provincie.

De gemeente Groningen wil op het voormalige terrein van de Suikerunie een nieuw stadsdeel bouwen met zo’n 5.000 nieuwe woningen. Voor de ontwikkeling van deze stadswijk is ontheffing nodig en natuurcompensatie voor weidevogels en vleermuizen.

Daarvoor heeft de gemeente een eerste natuurgebied aangelegd ten zuiden van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden. Een tweede natuurgebied is gepland in een strook weilanden direct langs de Johan van Zwedenlaan. Voor de weidevogels is een derde natuurgebied gepland aan de rand van de polder De Oude Held en bij Leegkerk.

Voorlopig geen werkzaamheden

Natuurorganisaties maakten bezwaar tegen de ontheffing. Ook vroegen zij de rechter om de ontheffing gedurende de bezwaarprocedure op te schorten. De rechter heeft dat verzoek gehonoreerd. Dit betekent dat de gemeente voorlopig geen werkzaamheden mag uitvoeren die de ontheffing van de Wnb raken.

Fuut broedt niet in het gebied

In de uitspraak noemt de rechter een aantal knelpunten. Deze gaan deels over de motivering van de ontheffing. In het aangepaste besluit worden deze punten nader gemotiveerd. Daarnaast blijkt uit monitoring dat de geoorde fuut zeer beperkt gebruik maakt van een aantal vloeivelden en niet in het gebied broedt. Hierdoor ontbreken de noodzaak en grondslag om voor deze vogel ontheffing te verlenen. In het gewijzigde besluit wordt daarom geen ontheffing meer verleend voor de geoorde fuut.

Bezwarenprocedure

Het aangepaste besluit vormt nu het uitgangspunt voor de bezwarenprocedure die nog volgt. Naar verwachting is in januari de hoorzitting van de Commissie rechtsbescherming over deze zaak. Nadat de commissie een advies heeft uitgebracht, neemt het college van de provincie een besluit over het bezwaar, waarschijnlijk begin maart.

Nieuws

Meest gelezen

menu