Provincie Groningen zette Staten op verkeerde been met 'nepreview'-campagne voor regionaal snelfietsnet rond Stad

Zijn de Groninger Staten bewust voorgelogen of wist het provinciebestuur zelf ook niet wat zijn ambtenaren deden? Het was de provincie zelf die aanstuurde op het gebruik van fotomodellen voor de omstreden promotiecampagne voor het snelfietsnet rond de stad Groningen.

'John Santbergen uit Zuidhorn' is in werkelijkheid een fotomodel − net zoals alle andere blije fietsers in de promotiecampagne van de provincies Groningen en Drenthe.

'John Santbergen uit Zuidhorn' is in werkelijkheid een fotomodel − net zoals alle andere blije fietsers in de promotiecampagne van de provincies Groningen en Drenthe.

Dat blijkt uit interne stukken die het Groningse nieuwsblog Sikkom boven water heeft gehaald via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Ruim 140 documenten maken klip-en-klaar duidelijk dat de provincie zelf fotomodellen heeft gepresenteerd als enthousiaste fietsers en ook zelf heeft gesleuteld aan de lovende ‘recensies’ die uit hun mond zouden zijn opgetekend.

GS werd ‘overvallen’, maar provincie zat zelf aan het stuur bij promocampagne doorfietsnet

Nieuws

menu