Provincie: Omgekeerde bewijslast invoeren bij zoutwinningsgebied in Veendam

Nedmag in Veendam wint magnesiumzouten in de provincie Groningen. Foto: Archief Harry Tielman

De omgekeerde bewijslast die geldt voor schades aan woningen in het Groningse gasveld moet ook van toepassing worden verklaard in het zoutwinningsgebied bij Veendam.

Dat vindt een meerderheid in Provinciale Staten van Groningen. Het provinciebestuur is gevraagd hier bij de minister op aan te dringen. Dat gebeurt in de zienswijze op het winningsplan van het bedrijf Nedmag. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vindt eveneens dat het bewijsvermoeden moet gelden, zoals dat gebeurt bij de gaswinning.

SodM: schade door zoutwinning en bodemdaling niet uit te sluiten