Provincie: Scheepswerf Pattje moet dicht

Scheepswerf Pattje. FOTO DVHN

Scheepswerf Pattje langs het Winschoterdiep in Waterhuizen moet dicht. De provincie weigert het bedrijf de benodigde vergunningen.

De werf kan niet voldoen aan de geluidsnormen. Omwonenden klagen al jaren over overlast.

Directeur/eigenaar Bauke Adema begon in 2009 op de huidige locatie met scheepsbouwactiviteiten, toen nog onder de naam Groningen Ship Yards. Pas later dat jaar werd de vergunning aangevraagd. ,,Destijds leek er zicht op een vergunbare situatie en zijn we gaan gedogen'', aldus een woordvoerder van de provincie.

Spanning en gesteggel

Jarenlang is gesteggeld over de mogelijkheden, uitkomsten van (geluids)onderzoeken en een opkoopregeling van de woningen tegenover de werf. Een vergunning bleef uit, het bedrijf draaide door en de overlast bleef. ,,We hebben lang geprobeerd er met elkaar uit te komen'', aldus de provinciewoordvoerder. ,,De werf biedt werkgelegenheid aan tachtig mensen. Indirect aan nog veel meer.''

Een garagehouder tegenover de werf stapte naar de rechtbank. Met succes. In opdracht van de rechter heeft de provincie sinds afgelopen zomer het toezicht op de scheepswerf drastisch geïntensiveerd. Het regent sindsdien boetes voor met name geluidsoverschrijding maar ook voor overtreding van werktijden en andere afspraken. De provincie heeft voor ruim anderhalve ton uitgeschreven en de inning daarvan uit handen gegeven aan een incassobureau.

Niet vergunbaar

De werf kan in zijn huidige vorm geen vergunning krijgen, concludeerde het provinciebestuur dinsdag. Het is voor het eerst dat een bestaand bedrijf wat dit betreft nul op het rekest krijgt bij de provincie. In 2013 hield Groningen de komst van een megabiovergister naar Foxhol tegen, maar dat betrof een nieuwe fabriek.

Adema kan tegen het voornemen van de provincie in beroep gaan. Na de definitieve weigering (over zeven weken te verwachten), krijgt de werf drie maanden om klussen af te ronden.

Nieuws

Meest gelezen

menu