Provincie: 'Uitbreiding Eemshaven veegt Oudeschip juist niet van de kaart. Geen stank, lawaai en lichtoverlast'

De uitbreiding van de Eemshaven veegt Oudeschip en omliggende buurtschappen niet van de kaart. Júist niet, zegt gedeputeerde Mirjam Wulfse.

Google in de Eemshaven.

Google in de Eemshaven. Foto: Jan Zeeman

De schok was groot toen de 116 huishoudens in Oudeschip, Koningsoord, Nooitgedacht, Polen en Heuvelderij dinsdagavond van de provincie Groningen en gemeente het Hogeland kregen te horen wat er staat te gebeuren rond de Eemshaven. Vierhonderd hectare industriegrond komt er bij, bijna een verdubbeling van het huidige havengebied.