Provincie: Winsum zat fout met loods

De omstreden aardappelloods in Den Andel had er niet mogen komen, zegt de provincie.

De gemeente Winsum is in de fout gegaan met de vergunning voor een megaloods in Den Andel. Die had daar volgens de provincie nooit moeten komen.

Het gaat om de aardappelloods die boer Rubertus Clevering in 2014 bij zijn boerderij in de bebouwde kom van Den Andel liet bouwen. Die grenst pal aan de achtertuinen van de arbeidershuisjes aan de Noordpolderweg.