Provincie: Winsum zat fout met loods

De omstreden aardappelloods in Den Andel had er niet mogen komen, zegt de provincie.

De gemeente Winsum is in de fout gegaan met de vergunning voor een megaloods in Den Andel. Die had daar volgens de provincie nooit moeten komen.

Het gaat om de aardappelloods die boer Rubertus Clevering in 2014 bij zijn boerderij in de bebouwde kom van Den Andel liet bouwen. Die grenst pal aan de achtertuinen van de arbeidershuisjes aan de Noordpolderweg.

De bouw was mogelijk op grond van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied Winsum, dat een jaar eerder door de gemeenteraad was vastgesteld. Volgens de onlangs opgestapte wethouder Jaap Hoekzema (GemeenteBelangen) was daartegen niet geprotesteerd en kon de gemeente nu niet anders dan een vergunning verlenen. De bewoners, die veel overlast ervaren, vrezen dat meer loodsen volgen.

Zienswijze genegeerd
Naar nu blijkt heeft de provincie destijds wel een zienswijze tegen het bestemmingsplan ingediend, maar daar heeft Winsum niets mee gedaan. Volgens provinciale regels mogen agrarische bedrijven die zijn gelegen binnen zogenaamde witte gebieden niet verder uitbreiden en mag het bouwblok maximaal 1 hectare groot zijn. Winsum heeft daar 1,5 hectare van gemaakt.

De provincie kwam hier pas achter toen de bewoners van de Noordpolderweg vorig voorjaar aan de bel trokken. ,,De gemeente heeft onze zienswijze destijds wel gegrond verklaard. Wij gingen ervan uit dat dat ook in het bestemmingsplan vertaald zou worden’’, zegt afdelingshoofd Ron Lander.

Herziening
Inmiddels heeft hij de gemeente daarop aangesproken en om een herziening van het bestemmingsplan gevraagd. Daar wordt nu aan gewerkt. ,,Meer kunnen wij niet doen, de gemeente heeft met het verlenen van de vergunning formeel geen regels overtreden.’’

Bij de rechter vingen de bewoners afgelopen zomer dan ook bot. ,,Maar wij betwijfelen of dit nou de best mogelijke ruimtelijke oplossing is’’, aldus Lander. ,,Volgens ons had dit wel anders gekund.’’

Hij wijst op de mogelijkheid van uitplaatsing, zoals ook de bewoners bepleiten. Daarbij krijgt Clevering voor in elk geval een deel van zijn bedrijf een locatie elders aangewezen. De gemeente heeft steeds beweerd dat dit niet kon, maar Lander betwist dat. Het gaat om een afweging van belangen, stelt hij. ,,Op het moment dat je de agrariër tegemoetkomt, gaat dat ten koste van de bewoners. Dat is een afweging die alleen de gemeente kan maken. Maar wij zijn altijd bereid om mee te denken.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu