Provincie duwt op supergemeente

Het Provinciehuis van Groningen. FOTO ARCHIEF DVHN

De provincie blijft koersen op een supergemeente in Noord-Groningen. De wens van gemeenten om op kleinere schaal te fuseren, doet daar niets aan af.

Geen gelopen race
Hoewel deze week bekend werd dat Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum de koppen bij elkaar steken, is een fusie van deze vier gemeenten volgens gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) geen gelopen race. Volgens hem is het net zo belangrijk dat burgemeester en wethouders van Winsum zich hebben uitgesproken voor de komst van een supergemeente (G7) als tweede optie.

Brouns ziet dat als een doorbraak. Tot nu toe weigerde Winsum te zinspelen op een eventuele tweede mogelijkheid zich te voegen bij een grote gemeente die strekt van het Lauwersmeer tot aan de Dollard. Winsum hield de afgelopen tijd de kaarten voor de borst.

Verandering
Brouns, die de komst van een G7 nog steeds niet uitsluit, is blij dat daar verandering in is gekomen. ,,Voor ons is de huidige houding van Winsum reden om een volgende stap te zetten.’’ Gisteren kondigden Gedeputeerde Staten voor de zeven gemeenten een open overleg af. ,,Dat is geen vrijblijvende gedachtewisseling maar een poging spijkers met koppen te slaan.’’

Het open overleg is een instrument dat de provincie met de wet Algemene Regels Herindeling (Arhi) inzet om ‘ongelukken’ te voorkomen. Het houdt in dat gemeenten tijdens het overleg met de provincie niet kunnen besluiten zich af te scheiden en voorbereidingen mogen treffen voor een grenswijziging.

Zes maanden overleg
Zoals de zaken er nu voorstaan, meent Brouns dat op dit moment de besturen van vijf gemeenten (Bedum, Appingedam, De Marne. Winsum en Eemsmond) zich min of meer kunnen vinden in mogelijke komst van een G7. In Delfzijl en Loppersum ontbreekt het enthousiasme.

De gedeputeerde laat weten dat het open overleg in Noord-Groningen 21 april start en zes maanden kan duren. Ook in Oost-Groningen zit, zij het mondjesmaat, schot in het fusieproces van Veendam, Pekela en Stadskanaal. Deze week maakte de gemeenteraad van Pekela duidelijk dat er over een herindeling te praten valt. Punt is wel dat het enthousiasme van Veendam om met Stadskanaal te fuseren nog ver te zoeken is.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu