Provincie Groningen: gaswinning moet weg bij Bierum

De provincie wil dat de NAM de gaswinning concentreert in het zuiden en zuidoosten van het Groningenveld. Dat schrijven GS aan minister Eric Wiebes.

Een NAM-installatie bij Scheemda.

Een NAM-installatie bij Scheemda. Foto: Archief Kees van de Veen

De VVD-bewindsman van Economische Zaken en Klimaat vroeg de provincie om advies alvorens hij een definitief winningsplan vaststelt voor komend gasjaar, dat loopt van 1 oktober dit jaar tot 30 september 2021.

Nieuws

menu