Provincie Groningen: gaswinning moet weg bij Bierum

De provincie wil dat de NAM de gaswinning concentreert in het zuiden en zuidoosten van het Groningenveld. Dat schrijven GS aan minister Eric Wiebes.

Een NAM-installatie bij Scheemda.

Een NAM-installatie bij Scheemda. Foto: Archief Kees van de Veen

De VVD-bewindsman van Economische Zaken en Klimaat vroeg de provincie om advies alvorens hij een definitief winningsplan vaststelt voor komend gasjaar, dat loopt van 1 oktober dit jaar tot 30 september 2021.

De NAM heeft op verzoek van Wiebes twee productiestrategieën opgesteld voor het Groningenveld. Bij de eerste opzet wordt Bierum de basis voor de winning. Bij het tweede productieplan komt het Groninger gas vooral uit de clusters Zuidoost (Scheemda en omgeving) en Zuidwest (Slochteren, Sappemeer en Froombosch). Gas uit Bierum is dan niet meer nodig. Wordt voor de tweede opzet gekozen, dan zal er vanaf komend najaar geen gas meer in Noord-Groningen worden gewonnen.

Lagere druk

Nadeel van het tweede plan is dat er meer energie nodig is, doordat het daar gewonnen gas onder lagere druk staat dan het gas dat bij Bierum wordt geproduceerd. Dat vraagt meer elektriciteit om het gas in de leidingen te krijgen. Met die extra hoeveelheid energie kunnen 20.000 huizen van stroom worden voorzien.

Gedeputeerde Staten schrijven aan Wiebes een voorkeur te hebben voor de tweede productiestrategie, omdat bij dat winningsplan minder huizen zijn (82 in plaats van 162) die nog verhoogd risico lopen bij aardbevingen.

GS beklemtonen dat er veel meer haast moet worden gemaakt met de versterking van huizen in het aardbevingsgebied. Ze willen dat Wiebes zich daar in zijn besluit ook nadrukkelijk over uitspreekt. ,,Het trage tempo van versterken schendt de grondrechten van onze inwoners. Zij hebben recht op veiligheid en op ongestoord genot van eigendom. Ondanks het ontwikkelen van versnellingsmethoden, is er in werkelijkheid nog geen versnelling waargenomen.’’

Aardbevingen tot 2050

Nu uit onderzoek van het Staatstoezicht op de Mijnen blijkt dat het tot circa 2050 duurt voor de druk in het Groningenveld is gestabiliseerd, is de veiligheid extra belangrijk, vinden GS. ,,Tot die tijd zijn aardbevingen hoogstwaarschijnlijk te verwachten. Hoeveel en hoe sterk is niet te zeggen. Dat soort signalen geeft onze inwoners niet de zekerheid dat de aardbevingen snel tot het verleden zullen behoren.’’

De provincie vraagt zich af of de coronacrisis roet in het eten gooit bij de afbouw van de gaswinning. Wiebes meldde begin vorige maand aan de Tweede Kamer dat de ombouw van gasinstallaties in het buitenland mogelijk wordt vertraagd. Ook de omschakeling van Nederlandse grootverbruikers van Groninger gas op andere energiebronnen kan met vertraging te maken krijgen, aldus de minister.

Bodemdaling

Groningen wil voorts meer inzicht in de bodemdaling door de gaswinning. ,,Hoe verloopt die? Komt de realiteit nog overeen met de verwachtingen? En hoe verloopt het sluiten en ontmantelen van gasputten?’’

Wiebes zei in maart dat door de zachte winter dit jaar minder gas uit Groningen nodig is. Hij sluit niet uit dat kan worden volstaan met 10 miljard kuub. Volgend jaar is bij gemiddelde temperaturen nog 9,3 miljard kuub gas uit Groningen nodig. In maart 2022 gaat de kraan daar dicht.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu